Informacja z otwarcia ofert

(Informacja z otwarcia ofert) TDiM.26.1.7.2020                                                                                                                                          Opatów, 15.12.2020 r. Dostawa benzyny i oleju napędowego dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Opatowie w 2021 roku, jako zakup bezgotówkowy w stacji paliw …

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA) Dostawa benzyny i oleju napędowego

             Nr sprawy TDiM.26.1.7.2020                                                                                                                                                                                              Opatów,  07. 12. 2020r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA) dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawa benzyny i oleju napędowego dla potrzeb …

Informacja z otwarcia ofert

(Informacja z otwarcia ofert) Nr sprawy TDiM.26.1.6.2020     Opatów,  02. 12. 2020r. Remont drogi powiatowej nr 0707T Stara Słupia – Jeleniów – Wieś – Majdan – Podłazy – Piórków – …

Ogłoszenie o zmianie treści SIWZ

Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie                                                                Opatów, 30.11.2020 roku ul. Lipowska 2 27-500 Opatów Ogłoszenie o zmianie terści SIWZ Do wszystkich Wykonawców                 Dot. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu …

Ogłoszenie o udzieleniu odpowiedzi na zadane pytania dot. SIWZ

Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie                                                           Opatów, 27.11.2020 roku ul. Lipowska 2 27-500 Opatów Do wszystkich Wykonawców                 W nawiązaniu do zapytań dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu …

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA) Remont drogi powiatowej nr 0707T Stara Słupia – Jeleniów – Wieś – Majdan – Podłazy – Piórków – Załącze – Komorniki – Wszachów w m. Piórków w km 3+003 – 3+683 odc. dł. 0,680 km

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA) dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Remont drogi powiatowej nr 0707T Stara Słupia – Jeleniów – Wieś – Majdan – Podłazy – Piórków …

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

     Nr sprawy TDiM.26.1.5.2020                                                                                                     Opatów,  15. 09. 2020r. Zamawiający Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie Lipowska 2 27-500 Opatów ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia …

(Informacja z otwarcia ofert)

(Informacja z otwarcia ofert) Nr sprawy TDiM.26.1.5.2020                                                                                                                                                                     Opatów,  14. 09. 2020r. Dostawa samochodu ciężarowego powyżej 3,5 tony na potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Opatowie Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza …

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)

 Opatów,  04. 09. 2020r.  ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCHW OpatowieUL. LIPOWSKA 227-500 OPATÓW Nr sprawy TDiM.26.1.5.2020 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)  dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:  Dostawa samochodu ciężarowego powyżej 3,5 tony na potrzeb …