Ogłoszenie o zamówieniu

 Opatów,  29. 01. 2020r. Nr sprawy TDiM.26.1.1.2020 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA) dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawa samochodu ciężarowego powyżej 3,5 tony na potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Opatowie …

Ogłoszenie o wyborze oferty

  Opatów,  17. 12. 2019r. Nr sprawy TDiM.26.1.7.2019 Zamawiający Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie Lipowska 2 27-500 Opatów ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym …

Informacja z otwarcia ofert

(Informacja z otwarcia ofert)   Opatów, 13.12.2019 r.  TDiM.26.1.7.2019     Dostawa benzyny i oleju napędowego dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Opatowie w 2020 roku, jako zakup bezgotówkowy w stacji …

Ogłoszenie o o udzieleniu odpowiedzi na pytania do SIWZ

Nr sprawy TDiM.26.1.7.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               …

Ogłoszenie o wyborze oferty

 Opatów,  29. 10. 2019r. Nr sprawy TDiM.26.1.6.2019 Zamawiający Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie Lipowska 2 27-500 Opatów ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym  pod nazwą: …

informacja z otwarcia ofert

(Informacja z otwarcia ofert) Opatów,  28. 10. 2019r.  Nr sprawy TDiM.26.1.6.2019 „Budowa drogi wewnętrznej wraz z miejscami postojowymi leżącą w obszarze usług publicznych na działce  o nr ewid. 2058 przy ul. Szpitalnej …

Ogłoszenie o wyborze oferty

Opatów, 14. 10. 2019r. Nr sprawy TDiM.26.1.5.2019 Zamawiający Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie Lipowska 2 27-500 Opatów ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w …