Informacja z otwarcia ofert

Opatów,  23. 06. 2020r. Nr sprawy TDiM.26.1.4.2020  Zadanie nr 1: Przebudowa obiektu mostowego o nr ewid. (JNI): 30000631 zlokalizowanego w m. Baćkowice km 0+709 w ciągu drogi powiatowej nr 0716T Baćkowice – Baranówek …

Ogłoszenie o wyborze oferty

Opatów, 25. 06. 2020r. Nr sprawy TDiM.26.1.4.2020 Zamawiający Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie Lipowska 2 27-500 Opatów ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przetargu …

Informacja z otwarcia ofert

Opatów,  23. 06. 2020r.   Nr sprawy TDiM.26.1.4.2020   Zadanie nr 1: Przebudowa obiektu mostowego o nr ewid. (JNI): 30000631 zlokalizowanego w m. Baćkowice km 0+709 w ciągu drogi powiatowej nr 0716T Baćkowice – Baranówek – Zaldów …

Ogłoszenie o zamówieniu

 Opatów,  03. 06. 2020r. Nr sprawy TDiM.26.1.4.2020   OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA) dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Zadanie nr 1. Przebudowa obiektu mostowego o nr ewid. (JNI): 30000631 …

Ogłoszenie o wyborze oferty

 Opatów,  29. 05. 2020r. Nr sprawy TDiM.26.1.3.2020 Zamawiający Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie Lipowska 2 27-500 Opatów ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym  pod nazwą: Przebudowa …

Informacja z otwarcia ofert

(Informacja z otwarcia ofert)  Opatów,  26. 05. 2020r.  Nr sprawy TDiM.26.1.3.2020   Przebudowa drogi powiatowej nr 0711T Dziewiątle – Ujazdek – Łagówka – Łagowica – Pipała – Jastrzębska Wola – Skolankowska Wola …

Ogłoszenie o wyborze oferty

 Opatów,  19. 05. 2020r. Nr sprawy TDiM.26.1.2.2020 Zamawiający Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie Lipowska 2 27-500 Opatów   ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym  pod …

Ogłoszenie o zamówieniu

Opatów,  11. 05. 2020r. Nr sprawy TDiM.26.1.3.2020   OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA) dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przebudowa drogi powiatowej nr 0711T Dziewiątle – Ujazdek – Łagówka – …