Ogłoszenie o zamówieniu publicznym – budowa chodnika w Malicach Kościelnych

„Przebudowa drogi powiatowej nr 0731T Włostów – Osada Cukrowni Włostów – Gozdawa – Żurawniki – Malice Kościelne – Słabuszowice – Międzygórz -Rogal i drogi powiatowej nr 0730T Kolonia Okalina – Karwów – Dzierążnia – Malice Kościelne – Męczenice – Pielaszów – Nowy Daromin – Daromin polegająca na budowie dwóch odcinków chodnika w m. Malice Kościelne o łącznej dł.  1,173 km.”

1. Niniejsze postępowaniu prowadzone jest na platformie pod adresem https://zdpopatow.ezamawiajacy.pl

2. Komunikacja zamawiającego z wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej pod adresem https://zdpopatow.ezamawiajacy.pl

3. Oferta wraz z załącznikami musi być złożona w postaci elektronicznej w systemie informatycznym dostępnym pod adresem https://zdpopatow.ezamawiajacy.pl

4. Pytania do SWZ należy zadawać za pośrednictwem platformy zakupowej zamawiającego przez link: https://zdpopatow.ezamawiajacy.pl

5. Instrukcja korzystania z systemu jest dostępna pod wyżej wskazanym adresem.

image_printDrukuj