Ogłoszenie o zamówieniu

 Opatów,  03. 06. 2020r. Nr sprawy TDiM.26.1.4.2020   OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA) dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Zadanie nr 1. Przebudowa obiektu mostowego o nr ewid. (JNI): 30000631 …

Ogłoszenie o wyborze oferty

 Opatów,  29. 05. 2020r. Nr sprawy TDiM.26.1.3.2020 Zamawiający Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie Lipowska 2 27-500 Opatów ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym  pod nazwą: Przebudowa …

Informacja z otwarcia ofert

(Informacja z otwarcia ofert)  Opatów,  26. 05. 2020r.  Nr sprawy TDiM.26.1.3.2020   Przebudowa drogi powiatowej nr 0711T Dziewiątle – Ujazdek – Łagówka – Łagowica – Pipała – Jastrzębska Wola – Skolankowska Wola …

Ogłoszenie o wyborze oferty

 Opatów,  19. 05. 2020r. Nr sprawy TDiM.26.1.2.2020 Zamawiający Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie Lipowska 2 27-500 Opatów   ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym  pod …

Ogłoszenie o zamówieniu

Opatów,  11. 05. 2020r. Nr sprawy TDiM.26.1.3.2020   OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA) dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przebudowa drogi powiatowej nr 0711T Dziewiątle – Ujazdek – Łagówka – …

Informacja z otwarcia ofert

(Informacja z otwarcia ofert) Opatów,  08. 05. 2020r. Nr sprawy TDiM.26.1.2.2020 Przebudowa drogi powiatowej nr 0737T Gołębiów – Usarzów – Zdanów – Jugoszów – Krobielice – Nasławice w m. Gołębiów w km 0+000,00 …

Informacja z otwarcia ofert

(Informacja z otwarcia ofert) Opatów,  06. 02. 2020r.  Nr sprawy TDiM.26.1.1.2020   Dostawa samochodu ciężarowego powyżej 3,5 tony na potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Opatowie Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości  170 000,00 zł …