Zamówienie publiczne

Dostawa mini ciągnika rolniczego do robót na drogach powiatowych. Dostawa rozsypywarki piasku, przeznaczonej do zimowego utrzymania dróg. 1) Wyżej wymienione postępowanie prowadzone jest na platformie zakupowej pod adresem https://zdpopatow.ezamawiajacy.pl 2) …

Zamówienie publiczne

Remont drogi powiatowej nr 1528T (stary nr 0698T) Sadowie – Wszechświęte –  Grocholice-Brzustowa – DW Nr 755  w m. Obręczna, Wszechświęte w km 0+370 – 0+890 odc. dł. 0,520 km …

Zamówienie publiczne: Przebudowa drogi powiatowej nr 1537T gr. pow. opatowskiego – Wszachów – Iwaniska w miejscowości Wszachów od km 2+160 do km 3+156 na odcinku o długości 0,996 km

1) Wyżej wymienione postępowania prowadzone są na platformie zakupowej pod adresem https://zdpopatow.ezamawiajacy.pl 2) Komunikacja zamawiającego z wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej pod adresem https://zdpopatow.ezamawiajacy.pl 3) Oferta wraz …

Zamówienie publiczne: Przebudowa drogi powiatowej nr 1533T Zochcin – Sadowie – DK. Nr 9 w m. Sadowie od km 0+876 do km 1+626 polegająca na budowie drogi dla pieszych i rowerów na odcinku o dł. 0,750 km     

1) Wyżej wymienione postępowania prowadzone są na platformie zakupowej pod adresem https://zdpopatow.ezamawiajacy.pl 2) Komunikacja zamawiającego z wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej pod adresem https://zdpopatow.ezamawiajacy.pl 3) Oferta wraz …