Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg
Zadania realizowane w 2022 roku .

Przebudowa drogi powiatowej nr 0730T Kolonia Okalina – Karwów – Dzierążnia – Malice Kościelne – Męczenice – Pielaszów – Nowy Daromin – Daromin w m. Malice Kościelne w km 6+560 – 6+660 oraz przebudowa obiektu mostowego  o nr ewid. (JNI): 30000625 w km 6+610

Dofinansowanie:  1 042 119,00 zł
Całkowita wartość inwestycji:  2 752 846,53 zł 


___________________________________________________________________________________________________________

Przebudowa drogi powiatowej nr 0731T Włostów – Osada Cukrowni Włostów – Gozdawa – Żurawniki – Malice Kościelne – Słabuszowice – Międzygórz -Rogal i drogi powiatowej nr 0730T Kolonia Okalina – Karwów – Dzierążnia – Malice Kościelne – Męczenice – Pielaszów – Nowy Daromin – Daromin polegająca na budowie dwóch odcinków chodnika w m. Malice Kościelne o łącznej dł. ok. 1,173 km.

Dofinansowanie:  719 563,00 zł
Całkowita wartość inwestycji:  1 494 393,76 zł

____________________________________________________________________________________________________________

 1. „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0688T w m. Tarłów ul. Spacerowa”
  Dofinansowanie:  120 000,00 zł
  Całkowita wartość inwestycji:  221 485,28 zł 

  2. „Budowa przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0688T w m. Tarłów na skrzyżowaniu z droga gminną”
  Dofinansowanie:  256 000,00 zł
  Całkowita wartość inwestycji:  549 912,57  zł

Dofinansowanie:  256 000,00 zł
Całkowita wartość inwestycji:  549 912,57  zł____________________________________________________________________________________________________________

„Budowa przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0723T u zbiegu ul. Partyzantów i Słowackiego w m. Opatów”

Dofinansowanie:  280 000,00 zł 
Całkowita wartość inwestycji:  429 281,37 zł

_________________________________________________________________________________________________________

„Budowa przejścia dla pieszych i zatoki autobusowej w ciągu drogi powiatowej nr 0758T w m. Smugi. (okolice przystanku PKS)”

Dofinansowanie:  184 000,00 zł 
Całkowita wartość inwestycji:  300 520,71 zł

____________________________________________________________________________________________________________

Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg
Zadania realizowane w 2021 roku .

„Przebudowa drogi powiatowej nr 0698T Rzuchów – Drzenkowice – Brzóstowa – dr. woj. Nr 755 polegająca na budowie chodnika w m. Wszechświęte odc. dł. 0,635 km”
Dofinansowanie  180 886,00 zł
Całkowita wartość inwestycji  361 773,52 zł

————————————————————————————————————————————————

„Remont drogi powiatowej nr 0720T Iwaniska – Tęcza – Krępa Dolna – Boduszów – Mydłów – Kaczyce – Grocholice – Włostów w m. Włostów w km od 13+145 do 14+840 o dł. 1,695 km”

Dofinansowanie  235 944,00 zł
Całkowita wartość inwestycji  471 888,90  zł

___________________________________________________________________________________________________________

Fundusz Dróg Samorządowych
Zadania realizowane w 2020 roku.

1. Nazwa zadania:

Przebudowa drogi powiatowej nr 0737T Gołębiów – Usarzów – Zdanów – Jugoszów – Krobielice – Nasławice w m. Gołębiów w km 0+000,00 – 0+853,00 odc. dł. 853,00 mb.
Dofinansowanie 133 729,00 zł
Całkowita wartość inwestycji 267 459,15 zł

2. Nazwa zadania:

Przebudowa obiektu mostowego o nr ewid. (JNI): 30000631 zlokalizowanego w m. Baćkowice km 0+709 w ciągu drogi powiatowej nr 0716T Baćkowice – Baranówek – Zaldów – Iwaniska
Dofinansowanie 408 215,00 zł
Całkowita wartość inwestycji 816 430,42 zł

3. Nazwa zadania:
Przebudowa drogi powiatowej nr 0711T Dziewiątle – Ujazdek – Łagówka – Łagowica – Pipała – Jastrzębska Wola – Skolankowska Wola – Zielonka – Iwaniska w m. Iwaniska polegająca na budowie chodnika w km 11+048 – 11+669 oraz w km 11+755 – 11+969 o łącznej dł. 0,835 km.
Dofinansowanie 420 886,00 zł
Całkowita wartość inwestycji 841 773,25 zł

Droga powiatowa nr 0737T w m. Gołębiów.
Droga powiatowa nr 0737T w m. Gołębiów.
Most w Baćkowicach przed przebudową
Most w Baćkowicach przed przebudową
 Fundusz Dróg Samorządowych
Prace przy przebudowie mostu w m. Baćkowice DP nr 0716T
Fundusz Dróg Samorządowych
Prace przy przebudowie mostu w m. Baćkowice DP nr 0716T
Fundusz Dróg Samorządowych
Ukończona przebudowa mostu w Baćkowicach
Fundusz Dróg Samorządowych
Ukończona przebudowa mostu w Baćkowicach
Fundusz Dróg Samorządowych
Ukończona przebudowa mostu w Baćkowicach

ul. Rakowska w Iwaniskach przed przebudową
ul. Rakowska w Iwaniskach przed przebudową
ul. Rakowska w Iwaniskach przed przebudową
ul. Rakowska w Iwaniskach przed przebudową
Fundusz Dróg Samorządowych
Prace przy budowie chodnika w m. Iwaniska ul. Rakowska DP nr 0711T

Fundusz Dróg Samorządowych
Prace przy budowie chodnika w m. Iwaniska ul. Rakowska DP nr 0711T

Fundusz Dróg Samorządowych
Prace przy budowie chodnika w m. Iwaniska ul. Rakowska DP nr 0711T

Fundusz Dróg Samorządowych 2019 rok.

Zadania realizowane w 2019 roku.

Przebudowa drogi wewnętrznej przebiegającej przez obszar usług publicznych (Szpital Św. Leona) i włączenie jej do ciągu powiatowej

ulicy A. Mickiewicza

„Remont drogi powiatowej nr 0720T Iwaniska – Tęcza – Krępa Dolna – Boduszów – Mydłów – Kaczyce – Grocholice – Włostów w m. Włostów w km od 13+145 do 14+840 o dł. 1,695 km”