Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg

Zadania realizowane w 2024 roku

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1551T (stary nr 0722T) Mydłów – Przepiórów – Konary Kolonia w miejscowości Przepiórów, Borków w km 2+318 – 2+948 odc. dł. 0,630 km

Dofinansowanie:  717 297,00 zł
Całkowita wartość:  1 024 710,84 zł

2. Remont drogi powiatowej nr 1551T (stary nr 0722T) Mydłów – Przepiórów – Konary Kolonia w miejscowości Przepiórów w km 2+948 – 3+100 odc. dł. 0,152 km

Dofinansowanie:  166 257.00 zł
Całkowita wartość:  237 511,08 zł

Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg

Zadania realizowane w 2023 roku

Przebudowy dróg powiatowych:

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1540T Dziewiątle – Wola Jastrzębska – Iwaniska w m. Jastrzębska Wola polegająca na budowie zatoki autobusowej i chodnika o łącznej dł. 0,152 km

Dofinansowanie:  167 885,00 zł
Całkowita wartość:  450 476,55 zł 

Wykonawca:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROGOWIEC Marcin Jabłoński,
Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Jana Samsonowicza 15,

2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1572T Bidziny – Jasice – Smugi – dr. woj. Nr 755 w miejscowości Bidziny od km 0+870 do km 1+865 polegająca na budowie chodnika na odcinku o długości 0,995 km

Dofinansowanie:  985 360,00 zł

Całkowita wartość inwestycji:  1 970 720,70 zł 

Wykonawca:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROGOWIEC Marcin Jabłoński,
Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Jana Samsonowicza 15,

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Remont drogi powiatowej nr 1524T Ożarów – Gliniany – Teofilów w m. Ożarów, Gliniany w km 1+075 – 1+810 odc. o dł. 0,735 km

Dofinansowanie:  420 294,00 zł

Całkowita wartość inwestycji:  840 588,78 zł 

Wykonawca robót:

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych “Fart” Sp. z o.o.,
ul. Ściegiennego 268a,
25-116, Kielce

Remonty dróg powiatowych:

1. Remont drogi powiatowej nr 1552T (stary nr 0723T) Opatów – Strzyżowice – Wymysłów w m. Czerników Karski w km 4+131 – 4+571 odc. dł. 0,440 km

Dofinansowanie:  128 739  zł
Całkowita wartość:  257 478,71 zł

Wykonawca robót:
Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o.
DYLMEX-INWESTYCJE Sp.k.,
Towarowa 44,
28-200 Staszów

2. Remont drogi powiatowej nr 1541T (stary nr 0712T) Gryzikamień – Łopatno – Miłoszowice Kolonia w miejscowości Wygiełzów, Łopatno od km 0+000 – 1+582 na odcinku o długości 1,582 km
Dofinansowanie:  702 869,00 zł 
Całkowita wartość:   405 738,31 zł 

Wykonawca robót:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o.
ul. Rakowska 40
28-200 Staszów

3. Remont drogi powiatowej nr 1537T (stary nr 0708T) gr. pow. opatowskiego – Wszachów – Iwaniska w m. Stobiec, Wola Skolankowska w km 6+895 – 7+957 odc. o dł. 1,062 km
Dofinansowanie:  329 433 zł
Całkowita wartość:  658 866,89 zł

Wykonawca robót:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o.
ul. Rakowska 40
28-200 Staszów

4. Remont drogi powiatowej nr 1551T (stary nr 0722T) Mydłów – Przepiórów – Konary Kolonia w m. Kamieniec w km 4+222 – 4+947 odc. o dł. 0,725 km
Dofinansowanie:  302 855,00 zł
Całkowita wartość:  605 711,88 zł

Wykonawca robót:
Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o.
DYLMEX-INWESTYCJE Sp.k.,
Towarowa 44,
28-200 Staszów

________________________________________

Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg
Zadania realizowane w 2022 roku .

Przebudowa drogi powiatowej nr 0730T Kolonia Okalina – Karwów – Dzierążnia – Malice Kościelne – Męczenice – Pielaszów – Nowy Daromin – Daromin w m. Malice Kościelne w km 6+560 – 6+660 oraz przebudowa obiektu mostowego  o nr ewid. (JNI): 30000625 w km 6+610

Dofinansowanie:  1 042 119,00 zł
Całkowita wartość inwestycji:  2 752 846,53 zł 

Wykonawca robót:

SALTOR spółka cywilna
Karolina Kobos Ewelina Wielgo,
al. IX Wieków Kielc 6 lok. 22,
25-516 Kielce


___________________________________________________________________________________________________________

Przebudowa drogi powiatowej nr 0731T Włostów – Osada Cukrowni Włostów – Gozdawa – Żurawniki – Malice Kościelne – Słabuszowice – Międzygórz -Rogal i drogi powiatowej nr 0730T Kolonia Okalina – Karwów – Dzierążnia – Malice Kościelne – Męczenice – Pielaszów – Nowy Daromin – Daromin polegająca na budowie dwóch odcinków chodnika w m. Malice Kościelne o łącznej dł. ok. 1,173 km.

Dofinansowanie:  719 563,00 zł
Całkowita wartość inwestycji:  1 494 393,76 zł

____________________________________________________________________________________________________________

Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg

Zadania realizowane w 2021 roku

 1. „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0688T w m. Tarłów ul. Spacerowa”
  Dofinansowanie:  120 000,00 zł
  Całkowita wartość inwestycji:  221 485,28 zł 

  2. „Budowa przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0688T w m. Tarłów na skrzyżowaniu z droga gminną”
  Dofinansowanie:  256 000,00 zł
  Całkowita wartość inwestycji:  549 912,57  zł

Dofinansowanie:  256 000,00 zł
Całkowita wartość inwestycji:  549 912,57  zł____________________________________________________________________________________________________________

„Budowa przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0723T u zbiegu ul. Partyzantów i Słowackiego w m. Opatów”

Dofinansowanie:  280 000,00 zł 
Całkowita wartość inwestycji:  429 281,37 zł

_________________________________________________________________________________________________________

„Budowa przejścia dla pieszych i zatoki autobusowej w ciągu drogi powiatowej nr 0758T w m. Smugi. (okolice przystanku PKS)”

Dofinansowanie:  184 000,00 zł 
Całkowita wartość inwestycji:  300 520,71 zł

____________________________________________________________________________________________________________

„Przebudowa drogi powiatowej nr 0698T Rzuchów – Drzenkowice – Brzóstowa – dr. woj. Nr 755 polegająca na budowie chodnika w m. Wszechświęte odc. dł. 0,635 km”
Dofinansowanie  180 886,00 zł
Całkowita wartość inwestycji  361 773,52 zł

————————————————————————————————————————————————

„Remont drogi powiatowej nr 0720T Iwaniska – Tęcza – Krępa Dolna – Boduszów – Mydłów – Kaczyce – Grocholice – Włostów w m. Włostów w km od 13+145 do 14+840 o dł. 1,695 km”

Dofinansowanie  235 944,00 zł
Całkowita wartość inwestycji  471 888,90  zł

___________________________________________________________________________________________________________

Fundusz Dróg Samorządowych
Zadania realizowane w 2020 roku.

1. Nazwa zadania:

Przebudowa drogi powiatowej nr 0737T Gołębiów – Usarzów – Zdanów – Jugoszów – Krobielice – Nasławice w m. Gołębiów w km 0+000,00 – 0+853,00 odc. dł. 853,00 mb.
Dofinansowanie 133 729,00 zł
Całkowita wartość inwestycji 267 459,15 zł

2. Nazwa zadania:

Przebudowa obiektu mostowego o nr ewid. (JNI): 30000631 zlokalizowanego w m. Baćkowice km 0+709 w ciągu drogi powiatowej nr 0716T Baćkowice – Baranówek – Zaldów – Iwaniska
Dofinansowanie 408 215,00 zł
Całkowita wartość inwestycji 816 430,42 zł

3. Nazwa zadania:
Przebudowa drogi powiatowej nr 0711T Dziewiątle – Ujazdek – Łagówka – Łagowica – Pipała – Jastrzębska Wola – Skolankowska Wola – Zielonka – Iwaniska w m. Iwaniska polegająca na budowie chodnika w km 11+048 – 11+669 oraz w km 11+755 – 11+969 o łącznej dł. 0,835 km.
Dofinansowanie 420 886,00 zł
Całkowita wartość inwestycji 841 773,25 zł

Droga powiatowa nr 0737T w m. Gołębiów.
Droga powiatowa nr 0737T w m. Gołębiów.
Most w Baćkowicach przed przebudową
Most w Baćkowicach przed przebudową
 Fundusz Dróg Samorządowych
Prace przy przebudowie mostu w m. Baćkowice DP nr 0716T
Fundusz Dróg Samorządowych
Prace przy przebudowie mostu w m. Baćkowice DP nr 0716T
Fundusz Dróg Samorządowych
Ukończona przebudowa mostu w Baćkowicach
Fundusz Dróg Samorządowych
Ukończona przebudowa mostu w Baćkowicach
Fundusz Dróg Samorządowych
Ukończona przebudowa mostu w Baćkowicach

ul. Rakowska w Iwaniskach przed przebudową
ul. Rakowska w Iwaniskach przed przebudową
ul. Rakowska w Iwaniskach przed przebudową
ul. Rakowska w Iwaniskach przed przebudową
Fundusz Dróg Samorządowych
Prace przy budowie chodnika w m. Iwaniska ul. Rakowska DP nr 0711T

Fundusz Dróg Samorządowych
Prace przy budowie chodnika w m. Iwaniska ul. Rakowska DP nr 0711T

Fundusz Dróg Samorządowych
Prace przy budowie chodnika w m. Iwaniska ul. Rakowska DP nr 0711T

Fundusz Dróg Samorządowych 2019 rok.

Zadania realizowane w 2019 roku.

Przebudowa drogi wewnętrznej przebiegającej przez obszar usług publicznych (Szpital Św. Leona) i włączenie jej do ciągu powiatowej

ulicy A. Mickiewicza

„Remont drogi powiatowej nr 0720T Iwaniska – Tęcza – Krępa Dolna – Boduszów – Mydłów – Kaczyce – Grocholice – Włostów w m. Włostów w km od 13+145 do 14+840 o dł. 1,695 km”