Zadania realizowane w 2020 roku.

1. Nazwa zadania:

Przebudowa drogi powiatowej nr 0737T Gołębiów – Usarzów – Zdanów – Jugoszów – Krobielice – Nasławice w m. Gołębiów w km 0+000,00 – 0+853,00 odc. dł. 853,00 mb.
Dofinansowanie 133 729,00 zł
Całkowita wartość inwestycji 267 459,15 zł

2. Nazwa zadania:

Przebudowa obiektu mostowego o nr ewid. (JNI): 30000631 zlokalizowanego w m. Baćkowice km 0+709 w ciągu drogi powiatowej nr 0716T Baćkowice – Baranówek – Zaldów – Iwaniska
Dofinansowanie 408 215,00 zł
Całkowita wartość inwestycji 816 430,42 zł

3. Nazwa zadania:
Przebudowa drogi powiatowej nr 0711T Dziewiątle – Ujazdek – Łagówka – Łagowica – Pipała – Jastrzębska Wola – Skolankowska Wola – Zielonka – Iwaniska w m. Iwaniska polegająca na budowie chodnika w km 11+048 – 11+669 oraz w km 11+755 – 11+969 o łącznej dł. 0,835 km.
Dofinansowanie 420 886,00 zł
Całkowita wartość inwestycji 841 773,25 zł

Droga powiatowa nr 0737T w m. Gołębiów.
Droga powiatowa nr 0737T w m. Gołębiów.
Most w Baćkowicach przed przebudową
Most w Baćkowicach przed przebudową
 Fundusz Dróg Samorządowych
Prace przy przebudowie mostu w m. Baćkowice DP nr 0716T
Fundusz Dróg Samorządowych
Prace przy przebudowie mostu w m. Baćkowice DP nr 0716T
Fundusz Dróg Samorządowych
Ukończona przebudowa mostu w Baćkowicach
Fundusz Dróg Samorządowych
Ukończona przebudowa mostu w Baćkowicach
Fundusz Dróg Samorządowych
Ukończona przebudowa mostu w Baćkowicach

ul. Rakowska w Iwaniskach przed przebudową
ul. Rakowska w Iwaniskach przed przebudową
ul. Rakowska w Iwaniskach przed przebudową
ul. Rakowska w Iwaniskach przed przebudową
Fundusz Dróg Samorządowych
Prace przy budowie chodnika w m. Iwaniska ul. Rakowska DP nr 0711T

Fundusz Dróg Samorządowych
Prace przy budowie chodnika w m. Iwaniska ul. Rakowska DP nr 0711T

Fundusz Dróg Samorządowych
Prace przy budowie chodnika w m. Iwaniska ul. Rakowska DP nr 0711T

Fundusz Dróg Samorządowych 2019 rok.

Zadania realizowane w 2019 roku.

Przebudowa drogi wewnętrznej przebiegającej przez obszar usług publicznych (Szpital Św. Leona) i włączenie jej do ciągu powiatowej

ulicy A. Mickiewicza