INFORMACJA O DNIU WOLNYM

INFORMACJA O DNIU WOLNYM Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Opatowie zarządzeniem nr 16/2023 z dnia 7 grudnia 2023 r. ustalił dzień 29 marca 2024 r. (piątek) dniem wolnym od pracy. …

Zamówienie publiczne na dostawę paliw na 2024 r.

Dostawa benzyny i oleju napędowego dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Opatowie w 2024 roku, jako zakup bezgotówkowy  przy użyciu elektronicznych kart paliwowych. 1) Wyżej wymienione postępowania prowadzone są na …

ZAPYTANIE OFERTOWE (cenowe)

na dostawę (sprzedaż): posypywarki piasku ,(piaskarki typu P-1J ) przeznaczonej do zimowego utrzymania dróg    Opatów, 08. 12. 2023r ZAPYTANIE OFERTOWE (cenowe) Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie, ul. Lipowska 2, 27-500 …

ZAPYTANIE OFERTOWE (cenowe)

na dostawę (sprzedaż): samochodu dostawczo-osobowego typu „DubelKabina” do 3,5 tony. Opatów, 08. 12. 2023r ZAPYTANIE OFERTOWE (cenowe) Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie, ul. Lipowska 2, 27-500 Opatów, zwraca się z …

INFORMACJA O DNIU WOLNYM

INFORMACJA O DNIU WOLNYM Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Opatowie zarządzeniem nr 2/2023 z dnia 19 stycznia 2023 r. ustalił dzień 22 grudnia 2023 r. (piątek) dniem wolnym od pracy. …