Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2024 rok.

Rodzaj zamówieniaPozycja PlanuPrzedmiot zamówieniaPrzewidywany tryb/procedura zamówieniaOrientacyjna wartość zamówieniaTermin wszczęcia postępowania
Usługi1.3.1Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1574T w m. Karsy polegająca na budowie chodnika o dł. ok. 1,100 km, oraz regulacji stanu prawnego pasa drogowego”Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy    65 000,00 PLN    I – II kw
Usługi1.3.2Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,Przebudowa DP nr 1537T gr. pow. opatowskiego – Wszachów – Iwaniska w m. Wszachów od km 1+740 do km 2+160 odc. dł. ok. 0,420 km”Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy60 000,00 PLNI -III kw
Usługi1.3.3Wykonanie dokumentacji  projektowej dla zadania pn. ,,Przebudowa obiektu mostowego o nr ewid. 30000612 położonego w m. Łężyce w ciągu drogi pow. nr 1535T Opatów – Jałowęsy – Niemienice w km 5+262”Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy    100 000,00 PLN    I -III kw.
Usługi1.3.4Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,Przebudowa obiektu mostowego w ciągu DP nr 1559T o nr ewid. (JNI): 30000606 w km 2+952 w m. Karwów wraz z dojazdami”Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy120 000,00 PLNI-III kw.
Usługi1.3.5Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z opracowaniem map do celów projektowych „Przebudowa DP nr 1566T i 1588T w m. Usarzów na dł. ok. 1,800 km”Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy  70 000,00 PLN  I-III kw.
Usługi1.3.6Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z opracowaniem map do celów projektowych „Przebudowa DP nr 1551T w m. Borków, Mydłów na dł. ok. 2,095 km”Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy70 000,00 PLNI-III kw.
Dostawy1.2.1Zakup piaskarki do zimowego utrzymania dróg (nowa)Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy  90 000,00 PLN  I-II kw.
Dostawy1.2.2Zakup mini ciągnika rolniczego z pługiem przednim odśnieżnym (nowy)Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy180 000,00 PLNI-II kw
image_printDrukuj