Witamy na naszych stronach
ZDP Opatów

      Nr sprawy TDiM.26.1.6.2019                                                                                                          Opatów,  11. 10. 2019r.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

 „Budowa drogi wewnętrznej wraz z miejscami postojowymi leżącą w obszarze usług publicznych na działce  o nr ewid. 2058 przy ul. Szpitalnej w Opatowie”.

 

Przejdź do zakładki Przetargi

_____________________________________________________________________________________________________

     Nr sprawy TDiM.26.1.5.2019                                                                                                     Opatów,  14. 10. 2019r.

 Zamawiający

Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie

Lipowska 2

27-500 Opatów

 

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym  pod nazwą: 

Zadanie nr 1  Remont drogi powiatowej nr 0733T Balbinów – Nikisiałka Duża – Dziura – Nikisiałka Mała – Gozdawa – Leszczków - Lipnik w m. Nikisiałka Mała w km 5+735 – 6+174 odc. dł. 0,439 km.

Zadanie nr 2  Remont drogi powiatowej nr 0726T Bodzechów – Grocholice – Małoszyce - Podole Kolonia – Podole -Lipowa – Opatów w m. Podole w km 6+340 - 6+623 odc. dł. 0,283 km.

Przejdź do zakładki Przetargi

_____________________________________________________________________________________________________

 

 

Opatów, 08. 10. 2019r

  

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Zamówienie publiczne, którego wartość nie przekracza kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych (30 tys. euro).

Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie, ul. Lipowska 2, 27-500 Opatów, zwraca się z prośbą
o przedstawienie oferty cenowej na dostawę (sprzedaż):

piasku bez zanieczyszczeń w ilości 2000 ton (transport własny Zamawiającego), jako materiału uszorstniającego nawierzchnie dróg na sezon zimowy 2019/2020:

 

Przejdź do zakładki Zamówienia do 30 tys E

 ___________________________________________________________________________________________

Opatów, 08. 10. 2019r

 

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Zamówienie publiczne, którego wartość nie przekracza kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych (30 tys. euro).

Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie, ul. Lipowska 2, 27-500 Opatów, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na:

dostawę soli drogowej z antyzbrylaczem w ilości 270 ton, przeznaczonej do zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2019/2020

 

Przejdź do zakładki Zamówienia do 30 tys E

_________________________________________________________________________________________

   

 Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
ul. Lipowska 2
27- 500 Opatów

tel/fax  015 8682485

 woj. świętokrzyskie

 
© 2019 Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie