Witamy na naszych stronach
Ogłoszenie o zamówieniu

Numer sprawy: TDiM.26.2.1.2018    

Opatów, 17. 01. 2018r

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie, ul. Lipowska 2, 27-500 Opatów, zwraca się z prośbą
o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie usługi:

wycięcia 3 szt. drzew gat. topola o obwodzie 380 - 490 cm, rosnących przy drodze powiatowej
 w m. Marianów gm. Iwaniska,

Warunki wykonania w dwóch wariantach:

I. Wariant realizacji:

1. Uporządkowanie placu po wycince przez wykonawcę.

2. Pozyskane drewno przechodzi na własność wykonawcy w rozliczeniu.

II. Wariant realizacji:

1. Uporządkowanie placu po wycince - Zarząd Dróg Powiatowych

2. Pozyskane drewno pozostaje w dyspozycji Zarządu Dróg Powiatowych.

 

Prosimy o złożenie ofert cenowych z uwzględnieniem Wariantów (do wyboru) do dnia 23. 01. 2018  r. do godz. 1200

Oferty prosimy składać w siedzibie zamawiającego:

Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie

ul. Lipowska 2
27-500 Opatów

Godziny urzędowania: 7:00 – 15:00

tel/fax: 15 8682485

zdpopatow@poczta.onet.pl

Dopuszcza się składanie ofert faksem, pocztą e-mail (skan oferty)

Otwarcie ofert nastąpi w dn. 23. 01. 2018 r. o godz. 1215

Termin wykonania zamówienia - styczeń 2018 r. (do uzgodnienia)

W załączeniu:

- Formularz cenowy;

 

Załącznik do pobrania


 

Grzegorz Pietrzyk

……………………………………

Podpis Zamawiającego

 
ZDP Opatów

 

 


 

 

 

 Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
ul. Lipowska 2
27- 500 Opatów

tel/fax  015 8682485

 woj. świętokrzyskie

 
© 2018 Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie