INFORMACJA O DNIU WOLNYM

INFORMACJA O DNIU WOLNYM Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Opatowie zarządzeniem nr 16/2023 z dnia 7 grudnia 2023 r. ustalił dzień 29 marca 2024 r. (piątek) dniem wolnym od pracy. …

Zamówienie publiczne

Dostawa mini ciągnika rolniczego do robót na drogach powiatowych. Dostawa rozsypywarki piasku, przeznaczonej do zimowego utrzymania dróg. 1) Wyżej wymienione postępowanie prowadzone jest na platformie zakupowej pod adresem https://zdpopatow.ezamawiajacy.pl 2) …

Zamówienie publiczne

Remont drogi powiatowej nr 1528T (stary nr 0698T) Sadowie – Wszechświęte –  Grocholice-Brzustowa – DW Nr 755  w m. Obręczna, Wszechświęte w km 0+370 – 0+890 odc. dł. 0,520 km …

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2024 rok.

Rodzaj zamówienia Pozycja Planu Przedmiot zamówienia Przewidywany tryb/procedura zamówienia Orientacyjna wartość zamówienia Termin wszczęcia postępowania Usługi 1.3.1 Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1574T w m. …