Informacja dotycząca zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Ożarów.

Na podstawie zawartego porozumienia Powiat Opatowski powierzył Gminie Ożarów zadanie w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy Ożarów.

Zadanie zimowego utrzymania dróg powiatowych obejmuje wszystkie niezbędne do wykonania działania i roboty zapewniające odśnieżenie dróg, utrzymanie ich przejezdności oraz likwidację gołoledzi.

image_printDrukuj