Wpisy

INFORMACJA O DNIU WOLNYM

INFORMACJA O DNIU WOLNYM Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Opatowie zarządzeniem nr 16/2023 z dnia 7 grudnia 2023 r. ustalił dzień 29 marca 2024 r. (piątek) dniem wolnym od pracy. …

Zamówienie publiczne

Dostawa mini ciągnika rolniczego do robót na drogach powiatowych. Dostawa rozsypywarki piasku, przeznaczonej do zimowego utrzymania dróg. 1) Wyżej wymienione postępowanie prowadzone jest na platformie zakupowej pod adresem https://zdpopatow.ezamawiajacy.pl 2) …

Zamówienie publiczne

Remont drogi powiatowej nr 1528T (stary nr 0698T) Sadowie – Wszechświęte –  Grocholice-Brzustowa – DW Nr 755  w m. Obręczna, Wszechświęte w km 0+370 – 0+890 odc. dł. 0,520 km …

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2024 rok.

Rodzaj zamówienia Pozycja Planu Przedmiot zamówienia Przewidywany tryb/procedura zamówienia Orientacyjna wartość zamówienia Termin wszczęcia postępowania Usługi 1.3.1 Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1574T w m. …

Zamówienie publiczne na dostawę paliw na 2024 r.

Dostawa benzyny i oleju napędowego dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Opatowie w 2024 roku, jako zakup bezgotówkowy  przy użyciu elektronicznych kart paliwowych. 1) Wyżej wymienione postępowania prowadzone są na …

ZAPYTANIE OFERTOWE (cenowe)

na dostawę (sprzedaż): posypywarki piasku ,(piaskarki typu P-1J ) przeznaczonej do zimowego utrzymania dróg    Opatów, 08. 12. 2023r ZAPYTANIE OFERTOWE (cenowe) Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie, ul. Lipowska 2, 27-500 …

ZAPYTANIE OFERTOWE (cenowe)

na dostawę (sprzedaż): samochodu dostawczo-osobowego typu „DubelKabina” do 3,5 tony. Opatów, 08. 12. 2023r ZAPYTANIE OFERTOWE (cenowe) Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie, ul. Lipowska 2, 27-500 Opatów, zwraca się z …