Wpisy

INFORMACJA O DNIU WOLNYM

INFORMACJA O DNIU WOLNYM Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Opatowie zarządzeniem nr 7/2020 z dnia 20 maja 2020 r., ustalił dzień 14 sierpnia 2020 r. (piątek) dniem wolnym od pracy. …

Zapytanie cenowe

Opatów, 20. 07. 2020r. Formularz cenowy przepust ZAPYTANIE OFERTOWE Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie, ul. Lipowska 2, 27-500 Opatów, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na: Remont przepustu …

Ogłoszenie o zamówieniu

 Opatów,  03. 06. 2020r. Nr sprawy TDiM.26.1.4.2020   OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA) dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Zadanie nr 1. Przebudowa obiektu mostowego o nr ewid. (JNI): 30000631 …

Ogłoszenie o wyborze oferty

 Opatów,  29. 05. 2020r. Nr sprawy TDiM.26.1.3.2020 Zamawiający Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie Lipowska 2 27-500 Opatów ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym  pod nazwą: Przebudowa …

Informacja z otwarcia ofert

(Informacja z otwarcia ofert)  Opatów,  26. 05. 2020r.  Nr sprawy TDiM.26.1.3.2020   Przebudowa drogi powiatowej nr 0711T Dziewiątle – Ujazdek – Łagówka – Łagowica – Pipała – Jastrzębska Wola – Skolankowska Wola …

Ogłoszenie o wyborze oferty

 Opatów,  19. 05. 2020r. Nr sprawy TDiM.26.1.2.2020 Zamawiający Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie Lipowska 2 27-500 Opatów   ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym  pod …

Ogłoszenie o zamówieniu

Opatów,  11. 05. 2020r. Nr sprawy TDiM.26.1.3.2020   OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA) dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przebudowa drogi powiatowej nr 0711T Dziewiątle – Ujazdek – Łagówka – …