Wpisy

Informacja z otwarcia ofert

(Informacja z otwarcia ofert) TDiM.26.1.7.2020                                                                                                                                          Opatów, 15.12.2020 r. Dostawa benzyny i oleju napędowego dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Opatowie w 2021 roku, jako zakup bezgotówkowy w stacji paliw …

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA) Dostawa benzyny i oleju napędowego

             Nr sprawy TDiM.26.1.7.2020                                                                                                                                                                                              Opatów,  07. 12. 2020r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA) dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawa benzyny i oleju napędowego dla potrzeb …

INFORMACJA O DNIU WOLNYM

NFORMACJA O DNIU WOLNYM Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Opatowie zarządzeniem nr 7/2020 z dnia 20 maja 2020 r. ustalił dzień 28 grudnia 2020 r. (poniedziałek) dniem wolnym od pracy. …