Nowo nabyte pojazdy do pracy w ZDP przy bieżącym i zimowym utrzymaniu dróg powiatowych.

Mosty

Drogi

Część ul. Mickiewicza przebiegającej przez obszar usług publicznych – Szpital Św. Leona