Ochrona danych RODO

Inspektor Ochrony Danych
Pani Katarzyna Gruszka
w zastępstwie Inspektor Ochrony Danych
Pani Dominika Jankowicz
inspektor@cbi24.pl


Pliki do pobrania:
  1. Oświadczenie o wyrażeniu zgody do przetwarzania danych osobowych
  2. Klauzula informacyjna – przesłanka umowy
  3. Klauzula informacyjna – przesłanka prawa
Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu:
  • Administratorem systemu monitoringu jest Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie.
  • Monitoring stosowany jest w celu ochrony osób i mienia.
  • Klauzula informacyjna: www.zdpopatow.pl