Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

Dostawa samochodu ciężarowego powyżej 3,5 tony na potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Opatowie Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym opartym na wymaganiach wskazanych w art. 275 pkt 1 ustawy pzp zgodnie z …

INFORMACJA O DNIU WOLNYM 30 kwietnia 2021 r

        Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Opatowie zarządzeniem nr 2/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r. ustalił dzień 30 kwietnia 2021 r. (piątek) dniem wolnym od pracy.         W związku …

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM (cenowe)

Opatów, 14. 04. 2021r OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM (cenowe) Zamówienie publiczne, którego wartość nie przekracza kwoty 130  000 zł, wskazanej w art. 2, ust 1. pkt 1 ustawy – Prawo …