INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Zamówienie publiczne pn. „Remont
drogi powiatowej nr 0720T Iwaniska – Tęcza – Krępa Dolna – Boduszów – Mydłów –
Kaczyce – Grocholice – Włostów w m. Włostów w km od 13+145 do 14+840 o dł.
1,695 km

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z
dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”,
Zamawiający zawiadamia, iż na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w
Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej jako „SWZ”), wybrano jako
najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę, tj. Przedsiębiorstwo
Drogowe Sp. z o.o. DYLMEX-INWESTYCJE Sp.k., Towarowa 44, 28-200, Staszów
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Zamówienie publiczne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0698T
Rzuchów – Drzenkowice – Brzóstowa – dr. woj. Nr 755 polegająca na budowie
chodnika w m. Wszechświęte odc. dł. 0,635 km”

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający zawiadamia, iż na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej jako „SWZ”), wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę, tj. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROGOWIEC Marcin Jabłoński, Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Jana Samsonowicza 15, 27-400, Ostrowiec Św.
Ankieta – Strategia Rozwoju Powiatu Opatowskiego na lata 2021 – 2030 Serdecznie zapraszamy do współpracy!

Ankieta – Strategia
Rozwoju Powiatu Opatowskiego na lata 2021 – 2030

Szanowni Mieszkańcy
Powiatu Opatowskiego,

            W związku z prowadzeniem prac
nad opracowaniem Strategii Rozwoju Powiatu Opatowskiego na lata 2021 – 2030,
zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety, która jest ważną
częścią konsultacji społecznych. Zamieszczone w niej pytania mają kluczowe
znaczenie dla określenia, jakie kierunki powinien przyjąć Powiat Opatowski dla
rozwoju na najbliższe lata (2021-2030).

Państwa opinia i wiedza są niezwykle istotne w procesie formułowania
użytecznych i trafnych wniosków z przeprowadzonej na bazie ankiety analizy.
Zapewniamy, że ankieta jest całkowicie anonimowa, a uzyskane dane będą służyły
wyłącznie na potrzeby opracowania Strategii.

Szacunkowy czas wypełnienia wynosi nie więcej niż ok. 15-20 minut. Poświęcony
przez Państwa czas pozwoli nam na realizację zadań Powiatu w zgodzie z Państwa
oczekiwaniami.

Ankieta dostępna jest pod linkiem https://forms.gle/xiH3UtPpff4EZ6tx7

Ankiety prosimy wypełniać do dnia
11.02.2021r.

Serdecznie
zapraszamy do współpracy!
„Zabezpieczenie mieszkańców Powiatu Opatowskiego w walce z COVID-19 oraz podmiotów zaangażowanych w walkę z epidemią”


http://zdpopatow.pl/wp-content/uploads/2021/02/RPOWŚ-EFS-Plakat-promocyjny-COVID-19-Opatów.pdf
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2021 r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2021 r.

Zarząd
Dróg Powiatowych w Opatowie, zgodnie z art. 23 ust 1 ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo
Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019, poz. 2019 z późn. zm. )

przedstawi
plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych jakie planuje przeprowadzić w
2021 r.

L.P Przedmiot
zamówienia
Rodzaj
zamówienia (roboty budowlane, dostawy, usługi)
Przewidywany
tryb udzielenia zamówień
 
Orientacyjna
wartość zamówienia
(podane
w netto)
Przewidywany termin
wszczęcia postępowania
w
ujęciu kwartalnym
1. Przebudowa drogi powiatowej nr 0730T w m. Malice
Kościelne oraz przebudowa obiektu mostowego o nr ewid. (JNI): 30000625 w km
6+610
roboty
budowlane
tryb podstawowy
art. 275 pkt 1 ustawy
1 038 000,00 II
2. Przebudowa drogi pow nr 0731T i drogi pow nr 0730T
polegająca na budowie dwóch odcinków chodnika w m. Malice Kościelne o łącznej
dł. ok. 1,200 km.
roboty
budowlane
tryb podstawowy
art. 275 pkt 1 ustawy
1 164 900,00 II
3. Przebudowa drogi powiatowej nr 0698T polegająca na
budowie chodnika w m. Wszechświęte odc. dł. ok. 0,635 km
roboty
budowlane
tryb podstawowy
art. 275 pkt 1 ustawy
512 895,00 II
4. Remont drogi powiatowej nr 0720T Iwaniska – Tęcza –
Krępa Dolna – Boduszów – Mydłów – Kaczyce – Grocholice – Włostów w m. Włostów
w km od 13+145 do 14+840 o dł. 1,695 km
roboty
budowlane
tryb podstawowy
art. 275 pkt 1 ustawy
797 040,00 II
5. Dostawa benzyny i oleju napędowego dla potrzeb Zarządu
Dróg Powiatowych w Opatowie w 2022 roku,
dostawy tryb podstawowy
art. 275 pkt 1 ustawy
235 766,00 IV

                                                                                                                                                                    Grzegorz Pietrzyk

Opatów, dnia 15. 01.
2021r.                                   ____________________

                                                                                              Kierownik Zamawiającego
Informacja w sprawie trybu pracy Zarządu Dróg Powiatowych w Opatowie w związku z sytuacją sanitarno – epidemiologiczną.

Szanowni Państwo,

Z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną związaną z rosnącym ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 w Polsce od dnia 16 marca 2020 roku do odwołania obsługa interesantów odbywać się będzie w miarę możliwości w trybie pracy zdalnej.

Prosimy o wykorzystanie kanałów elektronicznych w zakresie administracji publicznej, tj.:

     adres e-mail: zdpopatow@poczta.onet.pl

     telefon: 15 86 82 485

Prosimy o powstrzymanie się od osobistych wizyt w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Opatowie.

Za utrudnienia przepraszamy.