INFORMACJA O DNIU WOLNYM

INFORMACJA O DNIU WOLNYM
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Opatowie zarządzeniem nr 7/2020 z dnia 20 maja 2020 r., ustalił dzień 14 sierpnia 2020 r. (piątek) dniem wolnym od pracy.
W związku w powyższym informujemy, że w tym dniu tj. 14 sierpnia 2020 r. Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie będzie NIECZYNNY.
Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Opatów, 30. 07. 2020r

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (30 tys. euro) na

Remont przepustu pod drogą powiatowa nr 0704T gr. pow. ostrowieckiego – Ruszków – Sadowie –
dr. kraj. Nr 9 w m. Ruszków gm. Sadowie

Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Mechanika Maszyn i Urządzeń Rolniczych
Wąworków 25A
27-500 Opatów

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena – 100%

Uzasadnienie wyboru:
Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę cenową w wysokości 47 368,78 zł

W prowadzonym postępowaniu złożono 3 oferty:

1. Anna Kwiatkowska
KWIAT-KOP BUDOWNICTWO
ROBOTY ZIEMNE
ul. C.K. Norwida 2
28-100 Busko Zdrój

2. Mechanika Maszyn i Urządzeń Rolniczych
Wąworków 25A
27-500 Opatów

3. MART-TRANS Sp. z o.o.
ul. Daleka 9
27-400 Ostrowiec Św.

Grzegorz Pietrzyk
…………………………………..
Podpis Zamawiającego
Zapytanie cenowe

Opatów, 20. 07. 2020r.

Formularz cenowy przepust

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie, ul. Lipowska 2, 27-500 Opatów, zwraca się z prośbą
o przedstawienie oferty cenowej na:

Remont przepustu pod drogą powiatowa nr 0704T gr. pow. ostrowieckiego – Ruszków – Sadowie – dr. kraj. Nr 9 w m. Ruszków gm. Sadowie

Prosimy o złożenie oferty do dnia 27. 07. 2020 r. do godz. 1000

Oferty prosimy składać w siedzibie zamawiającego:

Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
ul. Lipowska 2
27-500 Opatów
Godziny urzędowania: 7:00 – 15:00
tel/fax: 15 8682485
zdpopatow@poczta.onet.pl

Dopuszcza się składanie ofert faksem, pocztą e-mail (skan oferty)

Termin wykonania zamówienia – do 10. 09. 2020 r.

W załączeniu:
– Kosztorys ofertowy

Grzegorz Pietrzyk
……………………………………
Podpis Zamawiającego
Informacja w sprawie trybu pracy Zarządu Dróg Powiatowych w Opatowie w związku z sytuacją sanitarno – epidemiologiczną.

Szanowni Państwo,

Z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną związaną z rosnącym ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 w Polsce od dnia 16 marca 2020 roku do odwołania obsługa interesantów odbywać się będzie w miarę możliwości w trybie pracy zdalnej.

Prosimy o wykorzystanie kanałów elektronicznych w zakresie administracji publicznej, tj.:

     adres e-mail: zdpopatow@poczta.onet.pl

     telefon: 15 86 82 485

Prosimy o powstrzymanie się od osobistych wizyt w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Opatowie.

Za utrudnienia przepraszamy.