Zamówienie publiczne

Dostawa mini ciągnika rolniczego do robót na drogach powiatowych.

Dostawa rozsypywarki piasku, przeznaczonej do zimowego utrzymania dróg.

1) Wyżej wymienione postępowanie prowadzone jest na platformie zakupowej pod adresem https://zdpopatow.ezamawiajacy.pl

2) Komunikacja zamawiającego z wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej pod adresem https://zdpopatow.ezamawiajacy.pl

3) Oferta wraz z załącznikami musi być złożona w postaci elektronicznej w systemie informatycznym dostępnym pod adresem https://zdpopatow.ezamawiajacy.pl

4) Pytania do SWZ należy zadawać za pośrednictwem platformy zakupowej zamawiającego przez link: https://zdpopatow.ezamawiajacy.pl

5) Instrukcja korzystania z systemu jest dostępna pod wyżej wskazanym adresem.

Termin składania ofert – do 15. 02. 2024 r. do godz. 10:00
Zamówienie publiczne

Remont drogi powiatowej nr 1528T (stary nr 0698T) Sadowie – Wszechświęte –  Grocholice-Brzustowa – DW Nr 755  w m. Obręczna, Wszechświęte w km 0+370 – 0+890 odc. dł. 0,520 km

Zadanie realizowane przy udziale finansowym Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

1) Wyżej wymienione postępowanie prowadzone jest na platformie zakupowej pod adresem https://zdpopatow.ezamawiajacy.pl

2) Komunikacja zamawiającego z wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej pod adresem https://zdpopatow.ezamawiajacy.pl

3) Oferta wraz z załącznikami musi być złożona w postaci elektronicznej w systemie informatycznym dostępnym pod adresem https://zdpopatow.ezamawiajacy.pl

4) Pytania do SWZ należy zadawać za pośrednictwem platformy zakupowej zamawiającego przez link: https://zdpopatow.ezamawiajacy.pl

5) Instrukcja korzystania z systemu jest dostępna pod wyżej wskazanym adresem.

Termin składania ofert – do 19. 02. 2024 r. do godz. 10:00
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2024 rok – zmiana nr 1

Rodzaj zamówienia Pozycja Planu Przedmiot zamówienia Przewidywany tryb/procedura zamówienia Orientacyjna wartość zamówienia Termin wszczęcia postępowania
Robota budowlana 1.1.1 Remont drogi powiatowej nr 1528T (stary nr 0698T) Sadowie – Wszechświęte – Grocholice-Brzustowa – DW Nr 755 w m. Obręczna, Wszechświęte w km 0+370 – 0+890 odc. dł. 0,520 km Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy 347 521,00 PLN I kw.
Usługi 1.3.1 Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1574T w m. Karsy polegająca na budowie chodnika o dł. ok. 1,100 km, oraz regulacji stanu prawnego pasa drogowego” Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy     65 000,00 PLN     I – II kw
Usługi 1.3.2 Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,Przebudowa DP nr 1537T gr. pow. opatowskiego – Wszachów – Iwaniska w m. Wszachów od km 1+740 do km 2+160 odc. dł. ok. 0,420 km” Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy 60 000,00 PLN I -III kw
Usługi 1.3.3 Wykonanie dokumentacji  projektowej dla zadania pn. ,,Przebudowa obiektu mostowego o nr ewid. 30000612 położonego w m. Łężyce w ciągu drogi pow. nr 1535T Opatów – Jałowęsy – Niemienice w km 5+262” Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy     100 000,00 PLN     I -III kw.
Usługi 1.3.4 Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,Przebudowa obiektu mostowego w ciągu DP nr 1559T o nr ewid. (JNI): 30000606 w km 2+952 w m. Karwów wraz z dojazdami” Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy 120 000,00 PLN I-III kw.
Usługi 1.3.5 Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z opracowaniem map do celów projektowych „Przebudowa DP nr 1566T i 1588T w m. Usarzów na dł. ok. 1,800 km” Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy   70 000,00 PLN   I-III kw.
Usługi 1.3.6 Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z opracowaniem map do celów projektowych „Przebudowa DP nr 1551T w m. Borków, Mydłów na dł. ok. 2,095 km” Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy 70 000,00 PLN I-III kw.
Dostawy 1.2.1 Zakup piaskarki do zimowego utrzymania dróg (nowa) Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy   90 000,00 PLN   I-II kw.
Dostawy 1.2.2 Zakup mini ciągnika rolniczego z pługiem przednim odśnieżnym (nowy) Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy 180 000,00 PLN I-II kw
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2024 rok.

Rodzaj zamówienia Pozycja Planu Przedmiot zamówienia Przewidywany tryb/procedura zamówienia Orientacyjna wartość zamówienia Termin wszczęcia postępowania
Usługi 1.3.1 Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1574T w m. Karsy polegająca na budowie chodnika o dł. ok. 1,100 km, oraz regulacji stanu prawnego pasa drogowego” Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy     65 000,00 PLN     I – II kw
Usługi 1.3.2 Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,Przebudowa DP nr 1537T gr. pow. opatowskiego – Wszachów – Iwaniska w m. Wszachów od km 1+740 do km 2+160 odc. dł. ok. 0,420 km” Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy 60 000,00 PLN I -III kw
Usługi 1.3.3 Wykonanie dokumentacji  projektowej dla zadania pn. ,,Przebudowa obiektu mostowego o nr ewid. 30000612 położonego w m. Łężyce w ciągu drogi pow. nr 1535T Opatów – Jałowęsy – Niemienice w km 5+262” Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy     100 000,00 PLN     I -III kw.
Usługi 1.3.4 Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,Przebudowa obiektu mostowego w ciągu DP nr 1559T o nr ewid. (JNI): 30000606 w km 2+952 w m. Karwów wraz z dojazdami” Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy 120 000,00 PLN I-III kw.
Usługi 1.3.5 Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z opracowaniem map do celów projektowych „Przebudowa DP nr 1566T i 1588T w m. Usarzów na dł. ok. 1,800 km” Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy   70 000,00 PLN   I-III kw.
Usługi 1.3.6 Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z opracowaniem map do celów projektowych „Przebudowa DP nr 1551T w m. Borków, Mydłów na dł. ok. 2,095 km” Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy 70 000,00 PLN I-III kw.
Dostawy 1.2.1 Zakup piaskarki do zimowego utrzymania dróg (nowa) Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy   90 000,00 PLN   I-II kw.
Dostawy 1.2.2 Zakup mini ciągnika rolniczego z pługiem przednim odśnieżnym (nowy) Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy 180 000,00 PLN I-II kw
Informacja dotycząca zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Ożarów.

Na podstawie zawartego porozumienia Powiat Opatowski powierzył Gminie Ożarów zadanie w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy Ożarów.

Zadanie zimowego utrzymania dróg powiatowych obejmuje wszystkie niezbędne do wykonania działania i roboty zapewniające odśnieżenie dróg, utrzymanie ich przejezdności oraz likwidację gołoledzi.
Ankieta – Strategia Rozwoju Powiatu Opatowskiego na lata 2021 – 2030 Serdecznie zapraszamy do współpracy!

Ankieta – Strategia
Rozwoju Powiatu Opatowskiego na lata 2021 – 2030

Szanowni Mieszkańcy
Powiatu Opatowskiego,

            W związku z prowadzeniem prac
nad opracowaniem Strategii Rozwoju Powiatu Opatowskiego na lata 2021 – 2030,
zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety, która jest ważną
częścią konsultacji społecznych. Zamieszczone w niej pytania mają kluczowe
znaczenie dla określenia, jakie kierunki powinien przyjąć Powiat Opatowski dla
rozwoju na najbliższe lata (2021-2030).

Państwa opinia i wiedza są niezwykle istotne w procesie formułowania
użytecznych i trafnych wniosków z przeprowadzonej na bazie ankiety analizy.
Zapewniamy, że ankieta jest całkowicie anonimowa, a uzyskane dane będą służyły
wyłącznie na potrzeby opracowania Strategii.

Szacunkowy czas wypełnienia wynosi nie więcej niż ok. 15-20 minut. Poświęcony
przez Państwa czas pozwoli nam na realizację zadań Powiatu w zgodzie z Państwa
oczekiwaniami.

Ankieta dostępna jest pod linkiem https://forms.gle/xiH3UtPpff4EZ6tx7

Ankiety prosimy wypełniać do dnia
11.02.2021r.

Serdecznie
zapraszamy do współpracy!
„Zabezpieczenie mieszkańców Powiatu Opatowskiego w walce z COVID-19 oraz podmiotów zaangażowanych w walkę z epidemią”


http://zdpopatow.pl/wp-content/uploads/2021/02/RPOWŚ-EFS-Plakat-promocyjny-COVID-19-Opatów.pdf
Informacja w sprawie trybu pracy Zarządu Dróg Powiatowych w Opatowie w związku z sytuacją sanitarno – epidemiologiczną.

Szanowni Państwo,

Z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną związaną z rosnącym ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 w Polsce od dnia 16 marca 2020 roku do odwołania obsługa interesantów odbywać się będzie w miarę możliwości w trybie pracy zdalnej.

Prosimy o wykorzystanie kanałów elektronicznych w zakresie administracji publicznej, tj.:

     adres e-mail: zdpopatow@poczta.onet.pl

     telefon: 15 86 82 485

Prosimy o powstrzymanie się od osobistych wizyt w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Opatowie.

Za utrudnienia przepraszamy.