Zamówienie publiczne na „Przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Opatowskiego”

Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, ustanowionego uchwałą Rady Ministrów nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 roku (zmienionej uchwałami Rady Ministrów: nr 176/2021 z dnia 28 grudnia 2021 roku, nr 87/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 roku oraz nr 205/2022 z dnia 13 października 2022 roku), na mocy przyznanej promesy wstępnej dofinansowania inwestycji.

1) Wyżej wymienione postępowania prowadzone są na platformie zakupowej pod
adresem https://zdpopatow.ezamawiajacy.pl

2) Komunikacja zamawiającego z wykonawcami odbywa się za pomocą środków
komunikacji elektronicznej pod adresem https://zdpopatow.ezamawiajacy.pl

3) Oferta wraz z załącznikami musi być złożona w postaci elektronicznej w
systemie informatycznym dostępnym pod adresem https://zdpopatow.ezamawiajacy.pl

4) Pytania do SWZ należy zadawać za pośrednictwem platformy zakupowej
zamawiającego przez link: https://zdpopatow.ezamawiajacy.pl

5) Instrukcja korzystania z systemu jest dostępna pod wyżej wskazanym adresem.

6) Termin składania ofert upływa w dniu 05. 01. 2024 r o godz. 10:00.

image_printDrukuj