INFORMACJA O DNIU WOLNYM

INFORMACJA O DNIU WOLNYM

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Opatowie zarządzeniem nr 16/2023 z dnia 7 grudnia 2023 r. ustalił dzień 29 marca 2024 r. (piątek) dniem wolnym od pracy.

W związku z powyższym informujemy, że w tym dniu tj. 29 marca 2024 r. Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie będzie NIECZYNNY.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

p.o. Dyrektora

Zarządu Dróg Powiatowych w Opatowie

Grzegorz Pietrzyk
Zamówienie publiczne na „Przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Opatowskiego”

Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, ustanowionego uchwałą Rady Ministrów nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 roku (zmienionej uchwałami Rady Ministrów: nr 176/2021 z dnia 28 grudnia 2021 roku, nr 87/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 roku oraz nr 205/2022 z dnia 13 października 2022 roku), na mocy przyznanej promesy wstępnej dofinansowania inwestycji.

1) Wyżej wymienione postępowania prowadzone są na platformie zakupowej pod
adresem https://zdpopatow.ezamawiajacy.pl

2) Komunikacja zamawiającego z wykonawcami odbywa się za pomocą środków
komunikacji elektronicznej pod adresem https://zdpopatow.ezamawiajacy.pl

3) Oferta wraz z załącznikami musi być złożona w postaci elektronicznej w
systemie informatycznym dostępnym pod adresem https://zdpopatow.ezamawiajacy.pl

4) Pytania do SWZ należy zadawać za pośrednictwem platformy zakupowej
zamawiającego przez link: https://zdpopatow.ezamawiajacy.pl

5) Instrukcja korzystania z systemu jest dostępna pod wyżej wskazanym adresem.

6) Termin składania ofert upływa w dniu 05. 01. 2024 r o godz. 10:00.
Zamówienie publiczne na dostawę paliw na 2024 r.

Dostawa benzyny i oleju napędowego dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Opatowie w 2024 roku, jako zakup bezgotówkowy  przy użyciu elektronicznych kart paliwowych.

1) Wyżej wymienione postępowania prowadzone są na platformie zakupowej pod adresem https://zdpopatow.ezamawiajacy.pl

2) Komunikacja zamawiającego z wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej pod adresem https://zdpopatow.ezamawiajacy.pl

3) Oferta wraz z załącznikami musi być złożona w postaci elektronicznej w systemie informatycznym dostępnym pod adresem https://zdpopatow.ezamawiajacy.pl

4) Pytania do SWZ należy zadawać za pośrednictwem platformy zakupowej zamawiającego przez link: https://zdpopatow.ezamawiajacy.pl

5) Instrukcja korzystania z systemu jest dostępna pod wyżej wskazanym adresem.
ZAPYTANIE OFERTOWE (cenowe)

na dostawę (sprzedaż): posypywarki piasku ,(piaskarki typu P-1J ) przeznaczonej do zimowego utrzymania dróg

   Opatów, 08. 12. 2023r

ZAPYTANIE OFERTOWE (cenowe)

Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie, ul. Lipowska 2, 27-500 Opatów, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę (sprzedaż):

 posypywarki piasku ,(piaskarki typu P-1J ) przeznaczonej do zimowego utrzymania dróg lub porównywalnej spełniającej  wymogi i parametry techniczne postawione przez Zamawiającego,


I. Wymagania:

 1. Nowa, rok produkcji 2023/24;
 2. Wymagana gwarancja nie mniej niż 12 miesięcy;
 3. Pojemność kosza (zasobnika na mieszankę piaskowo-solną, materiał uszorstniający) – min. 4,5m3 max. 5,0m3;
 4. Ładowność urządzenia – min.7,0 ton, max.12,0 ton;
 5. Długość posypywarki spoczywającej na platformie ładunkowej nie więcej niż 5,00 m;
 6. Wysokość posypywarki nie wyższa niż 1,35m;
 7. Szerokość rozsypania – min. 2,0m, max. 10,0m;
 8. Napęd silnikiem wysokoprężnym DIESLA;
 9. Moc silnika wysokoprężnego nie mniejsza niż 20 KM;
 10. Akumulator 12V 70 Ah zamontowany na posypywarce;
 11. Taśmowy sposób transportu materiałów uszorstniających z zasobnika;
 12. Sterowanie rozruchem silnika oraz taśmą transmisyjną i tarczą rozsypujacą z kabiny kierowcy elektrycznie;
 13. Napęd taśmy i urządzenia rozsypującego mechaniczny;
 14. Lampa błyskowa ostrzegawcza koloru pomarańczowego – 2 szt.
 15. Przystosowana do zamontowania na nośniku podstawowym tj. samochodzie skrzyniowym Zamawiającego marki np. Mercedes Axor 4×4 lub równoważnym, długość skrzyni ładunkowej wynosi 5,0 mb..
 16. Grubość blachy zasobnika posypywarki min 2.5 mm;
 17. Zsyp, tarcza rozsypująca, osłona tarczy, i inne elementy zsypu wykonane z blach nierdzewnej;
 18. Zabezpieczenia antykorozyjnie;
 19. Dostawa na miejsce ZDP Opatów;
 20. Wyposażenie:
 21. Barierki ochronne z podestem i drabinka;
 22. Lampa błyskowa 2 szt.;
 23. Lampa tylna oświetleniowa 1 szt.;
 24. Akumulator 70 Ah ze skrzynką;
 25. Kaseta sterownicza;
 26. Instrukcja obsługi
 27. Katalog części zamiennych;
 28. Karta gwarancji.

II. Prosimy o złożenie ofert cenowych do dnia 18. 12. 2023  r. do godz. 1200

Oferty prosimy składać w siedzibie zamawiającego:

Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie

ul. Lipowska 2
27-500 Opatów

Godziny urzędowania: 7:00 – 15:00

tel/fax: 15 8682485

zdp@zdpopatow.pl

Dopuszcza się składanie ofert faksem, pocztą e-mail (skan oferty) zdp@zdpopatow.pl

III. Termin wykonania zamówienia – do 27. 12. 2023 r.

IV. Zamawiający zastrzega sobie, że przed wyborem oferty dokona oględzin przedmiotu zamówienia na miejscu.

VI. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszego ogłoszenia i jego warunków oraz do zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert. (K.c. Art.  701 §  3; Art.  703 §  1)

VII. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

W załączeniu:

– Formularz cenowy

Grzegorz Pietrzyk
……………………………………
Podpis Zamawiającego
ZAPYTANIE OFERTOWE (cenowe)

na dostawę (sprzedaż): samochodu dostawczo-osobowego typu „DubelKabina” do 3,5 tony.

Opatów, 08. 12. 2023r

ZAPYTANIE OFERTOWE (cenowe)

Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie, ul. Lipowska 2, 27-500 Opatów, zwraca się z prośbą
o przedstawienie oferty cenowej na dostawę (sprzedaż): samochodu dostawczo-osobowego typu „DubelKabina” do 3,5 tony.

I. Wymagania:

1. Samochód używany, 

2. Z podwójną kabiną, ze skrzynią ładunkową min 2,50 m,

3. Skrzynia ładunkowa z burtami aluminiowymi (wskazana zabudowa z plandeką).

4. Rok produkcji 2015 i młodszy.

5. Bez DPF

6. Pojemność silnika  min. 2,0 litr

7. Moc nie mniej niż 130KM

8. Napęd przednia oś

9. Przebieg udokumentowany.

10. Liczba miejsc – 7 osobowy.

12. ABS

13. Klimatyzacja.

14. Poduszki powietrzne.

15. Koło zapasowe.

16. Radio sprawne.

17. Gaśnica.

18. Trójkąt ostrzegawczy.

19. Podnośnik.

20. Bezwypadkowy.

21. Hak holowniczy.

22. Sprawny technicznie – 100%

23. Nr VIN

24. Wskazany kolor pomarańczowy.

54. Pisemna gwarancja min 6 miesięcy na:

– jednostka napędowa – silnik,
– skrzynia biegów,
– mechanizm różnicowy,
– wał napędowy,
– obudowa – skrzyni biegów, silnika, mostu, miski olejowej itd.
– komputer główny silnika,
– przednie i tylne zawieszenie – amortyzatory, sprężyny itp.
– zawieszenie hydro-pneumatyczne,
– pasek rozrządu,
– łańcuch rozrządu,
– koło zamachowe dwumasowe,

II. Prosimy o złożenie ofert cenowych do dnia 18. 12. 2023  r. do godz. 1200

Oferty prosimy składać w siedzibie zamawiającego:

Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie

ul. Lipowska 2
27-500 Opatów

Godziny urzędowania: 7:00 – 15:00

tel/fax: 15 8682485

zdp@zdpopatow.pl

Dopuszcza się składanie ofert faksem, pocztą e-mail (skan oferty) zdp@zdpopatow.pl

III. Termin wykonania zamówienia – do 27. 12. 2023 r.

IV. Zamawiający zastrzega sobie, że przed wyborem oferty dokona oględzin przedmiotu zamówienia na miejscu oraz  może dokonać przeglądu w stacji diagnostycznej.

V. Zamawiający przyjmie oferty na dostawę samochodu od oferentów, których siedziba jest zlokalizowaną w promieniu nie większym niż 100 km od siedziby Zamawiającego w Opatowie przy ul. Lipowskiej 2.

VI. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszego ogłoszenia i jego warunków oraz do zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert. (K.c. Art.  701 §  3; Art.  703 §  1)

VII. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

W załączeniu:

– Formularz cenowy

   Grzegorz Pietrzyk
……………………………………
Podpis Zamawiającego
INFORMACJA O DNIU WOLNYM

INFORMACJA O DNIU WOLNYM

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Opatowie zarządzeniem nr 2/2023 z dnia 19 stycznia 2023 r. ustalił dzień 22 grudnia 2023 r. (piątek) dniem wolnym od pracy.

W związku z powyższym informujemy, że w tym dniu tj. 22 grudnia 2023 r.

Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie będzie NIECZYNNY.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy
Remont drogi powiatowej nr 1576T (stary nr 0763T)  w m. Słupia Nadbrzeżna

Remont drogi powiatowej nr 1576T (stary nr 0763T)  w m. Słupia Nadbrzeżna

Zadanie realizowane przy udziale finansowym Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

1) Wyżej wymienione postępowania prowadzone są na platformie zakupowej pod adresem https://zdpopatow.ezamawiajacy.pl

2) Komunikacja zamawiającego z wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej pod adresem https://zdpopatow.ezamawiajacy.pl

3) Oferta wraz z załącznikami musi być złożona w postaci elektronicznej w systemie informatycznym dostępnym pod adresem https://zdpopatow.ezamawiajacy.pl

4) Pytania do SWZ należy zadawać za pośrednictwem platformy zakupowej zamawiającego przez link: https://zdpopatow.ezamawiajacy.pl

5) Instrukcja korzystania z systemu jest dostępna pod wyżej wskazanym adresem.

Termin składania ofert – do 15. 11. 2023 r. do godz. 10:00
Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 1551T (stary nr 0722T) w m. Przepiórów, Borków.

Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 1551T (stary nr 0722T) w m. Przepiórów, Borków.

Zadanie realizowane przy udziale finansowym Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

1) Wyżej wymienione postępowania prowadzone są na platformie zakupowej pod adresem https://zdpopatow.ezamawiajacy.pl

2) Komunikacja zamawiającego z wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej pod adresem https://zdpopatow.ezamawiajacy.pl

3) Oferta wraz z załącznikami musi być złożona w postaci elektronicznej w systemie informatycznym dostępnym pod adresem https://zdpopatow.ezamawiajacy.pl

4) Pytania do SWZ należy zadawać za pośrednictwem platformy zakupowej zamawiającego przez link: https://zdpopatow.ezamawiajacy.pl

5) Instrukcja korzystania z systemu jest dostępna pod wyżej wskazanym adresem.

Termin składania ofert – do 15. 11. 2023 r. do godz. 10:00
II Przetarg ofertowy na sprzedaż używanego samochodu ciężarowego marki Star 266

Opatów,05. 09. 2023r

II Przetarg ofertowy na sprzedaż używanego samochodu ciężarowego marki Star 266

ZAPYTANIE OFERTOWE

postępowanie prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności – z wyłączeniem zastosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w trybie zapytania ofertowego, którego wartość nie przekracza kwoty 130  000 zł, wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo Zamówień Publicznych

1.Nazwa i siedziba organizatora.

Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie

ul. Lipowska 2
27-500 Opatów

Godziny urzędowania: 7:00 – 15:00

tel/fax: 15 8682485,

zdp@zdpopatow.pl

2.Miejsce i termin przeprowadzenia postępowania:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie organizatora przetargu, tj. Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie, ul. Lipowska 2, 27-500 Opatów , w dniu 21.  09. 2023r. o godzinie 11:00

3.Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki majątku trwałego:

Pojazd będący przedmiotem przetargu można oglądać w dniach  od  06. 09 do 21. 09. 2023r.
w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opatowie Obwód Drogowy w Smugach, w godzinach od 9.00 do 12.00 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.

4. Przedmiot postepowania:

Przedmiotem  postępowania jest samochód ciężarowy marki Star 266, które stanowi własność Zarządu Dróg Powiatowych w Opatowie. Dane pojazdu  przedstawia poniższa tabela.

Lp. Nazwa ruchomości Nr nadwozia Przebieg km Stan techniczny Rok produkcji
 1. Star 266  TOP 7E60 VIN – 3312711 21924 Do obejrzenia.
Zarejestrowany
1984
           

5. Organizator wymaga wniesienia wadium w wysokości:  1000 zł

 • Wadium należy wpłacić na Nr konta Organizatora: Bank Spółdzielczy w Kielcach O/OPATÓW 44 8493 0004 0120 0349 9399 0002 

6. Cena minimalna:

Lp. Nazwa ruchomości Nr nadwozia Rok produkcji Cena minimalna wymagana
         1. Star 266  TOP 7E60 VIN – 3312711 1984 7 000,00 netto
1 610,00 Vat 23%
8 610,00 zł brutto  

7.Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym postępowaniu:

Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać:

 1. Imię i nazwisko i adres lub nazwę ( firmę) i siedzibę oferenta
 2. Oferowaną cenę i warunki jej zapłaty,
 3. Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem pojazdu lub, że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin,
 4. Dowód  wniesienia  obowiązującego wadium ,
 5. Nr bankowy oferenta, na które sprzedający zwraca wadium.
 6. Nr telefonu do kontaktu z oferentem oraz nr faksu lub adres e mailowy,
 7. W przypadku przystąpienia do przetargu osoby prawnej należy do oferty dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 8. W przypadku osoby fizycznej podpisać klauzulę informacyjną, stanowiącą załącznik nr 2 do oferty.

8. Termin, miejsce i sposób złożenia oferty:

1) Oferty pisemne należy składać w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Opatowie ul. Lipowska 2, nie później jednak niż do dnia 21.  09. 2023r. do godziny 10.00, liczy się data i godzina wpływu do organizatora.

Oferty złożone po tej dacie nie będą rozpatrywane.

2)Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie zaadresowanej wg poniższego wzoru:

Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie

ul. Lipowska 2
27-500 Opatów

,,Oferta przetargowa na zakup samochodu ciężarowego Star 266

 Nie otwierać przed dniem 21. 09.  2023 r. godzina 11:00”

3) Termin związania ofertą organizator ustala na 14 dni

9. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszego ogłoszenia i jego warunków oraz do zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert. (K.c. Art.  701 §  3; Art.  703 §  1)

10. Organizator odrzuci ofertę, jeżeli:

1) zostanie złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium.

2) nie będzie zawierać danych, o których mowa w pkt 7 lub będą one niekompletne, nieczytelne lub będą budziły wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

3) o odrzuceniu oferty Organizator zawiadomi niezwłocznie oferenta.

11 .Wybór oferenta:

Organizator wybierze Oferenta, który zaoferował najwyższą cenę na pojazd objęty przedmiotem zapytania.

Cena określona w ofercie, złożonej w ramach oferty, nie może być niższa od ceny minimalnej wskazanej w pkt 6..

12. Inne informację

1) Oferent zobowiązuje się również zapłacić zaoferowaną kwotę, najpóźniej w terminie odbioru pojazdów na konto Organizatora – Bank Spółdzielczy w Kielcach O/OPATÓW nr 71 8493 0004 0120 0349 9399 0001.

Przy odbiorze samochodu dostarczy potwierdzenie zapłaty oferowanej kwoty.

Nie uiszczenie oferowanej kwoty, we wskazanym terminie powoduje, że Organizator może odstąpić od realizacji przedmiotu zapytania ofertowego i zatrzymać kwotę wadium.

2) Oferent przetransportuje przedmiot przetargu na własny koszt.

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy
 2. Klauzula informacyjna
 3. Wzór umowy sprzedaży

  Poniżej link do załaczników:

http://zdpopatow.pl/wp-content/uploads/2023/07/15.-Star-x1.zip

Grzegorz Pietrzyk
……………………………………
Podpis Zamawiającego
Zamówienie publiczne na dostawę 24 ton drogowej kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej K1-65 do remontów cząstkowych nawierzchni drogowych w 2023 roku.

    DT.26.1.8.2023

Opatów, 6. 04. 2023r

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamówienie publiczne, którego wartość nie przekracza kwoty 130  000 zł, wskazanej w art. 2, ust 1. pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych

Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie, ul. Lipowska 2, 27-500 Opatów, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę (sprzedaż):

24 ton drogowej kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej K1-65 do remontów cząstkowych nawierzchni drogowych w 2023 roku.

1. Zamawiający zastrzega, że wartości ilościowe mogą się zmniejszyć albo zwiększyć w granicach 25%. Wykonawca nie może rościł pretensji do zmian ilościowych, a przez to do końcowej wartości rozliczenia.

2. Dostawy będą odbywać się sukcesywnie, zgodnie z potrzebami Zamawiającego od 20. 04. 2023r  do31. 10. 2023 r.

3. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć emulsję do siedziby Zamawiającego na ul. Lipowską 2, 27-500 Opatów, w godzinach 7.00 – 15.00, w wyjątkowych sytuacjach dostawy mogą odbyć się w innych godzinach, po wcześniejszym uzgodnieniu.

4. Dostawa powinna być zrealizowana nie później niż w ciągu 2 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego zapotrzebowania na emulsję asfaltową.

5. Jednorazowa dostawa może wynieść max. 6 ton.

Prosimy o złożenie ofert cenowych do dnia 14.04.2023r. do godz. 10:00

Oferty prosimy składać w siedzibie zamawiającego:

Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie

ul. Lipowska 2
27-500 Opatów

Godziny urzędowania: 7:00 – 15:00

tel/fax: 15 8682485

zdp@zdpopatow.pl

Dopuszcza się składanie ofert faksem: (15 8682485),  pocztą e-mali:  zdp@zdpopatow.pl (skan oferty).

Termin wykonania zamówienia – sukcesywnie, zgodnie z potrzebami Zamawiającego od 20. 04. 2023r  do31. 10. 2023 r.

W załączeniu:

– Formularz cenowy;

Załącznik do pobrania

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszego ogłoszenia i jego warunków oraz do zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert. (K.c. Art.  701 §  3; Art.  703 §  1)

Grzegorz Pietrzyk
……………………………………
Podpis Zamawiającego