Zamówienie publiczne na remont dróg powiatowych.

Remont dróg powiatowych nr 1552T w m. Czerników Karski.; nr 1541T w m. Wygiełzów, Łopatno; nr 1537T w m. Stobiec, Wola Skolankowska; nr 1551T w m. Kamieniec.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamówienie zostało podzielone na części. Wykonawca może złożyć ofertę na każdą z części.  

Część 1. Remont drogi powiatowej nr 1552T (stary nr 0723T) Opatów – Strzyżowice – Wymysłów w m. Czerników Karski w km 4+131 – 4+571 odc. dł. 0,440 km

Część 2. Remont drogi powiatowej nr 1541T (stary nr 0712T) Gryzikamień – Łopatno – Miłoszowice Kolonia w miejscowości Wygiełzów, Łopatno od km 0+000 – 1+582 na odcinku o długości 1,582 km

Część 3. Remont drogi powiatowej nr 1537T (stary nr 0708T) gr. pow. opatowskiego – Wszachów – Iwaniska w m. Stobiec, Wola Skolankowska w km 6+895 – 7+957 odc. o dł. 1,062 km

Część 4. Remont drogi powiatowej nr 1551T (stary nr 0722T) Mydłów – Przepiórów – Konary Kolonia w m. Kamieniec w km 4+222 – 4+947 odc. o dł. 0,725 km

Termin wykonania zamówienia: do 30-11-2023 r.

Termin składania ofert: do dnia 20-09-2023 r. do godziny 10:00.
Ofertę należy złożyć w systemie pod adresem https://zdpopatow.ezamawiajacy.pl

image_printDrukuj