Zamówienie publiczne na: Remont dróg powiatowych: nr 1537T w m. Wszachów gm. Baćkowice; nr 1537T w m. Stobiec, Wola Skolankowska gm. Iwaniska.

1. Niniejsze postępowaniu prowadzone jest na platformie pod adresem https://zdpopatow.ezamawiajacy.pl

2. Komunikacja zamawiającego z wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej pod adresem https://zdpopatow.ezamawiajacy.pl

3. Oferta wraz z załącznikami musi być złożona w postaci elektronicznej w systemie informatycznym dostępnym pod adresem https://zdpopatow.ezamawiajacy.pl

4. Pytania do SWZ należy zadawać za pośrednictwem platformy zakupowej zamawiającego przez link: https://zdpopatow.ezamawiajacy.pl

5. Instrukcja korzystania z systemu jest dostępna pod wyżej wskazanym adresem.

image_printDrukuj