Wpisy

INFORMACJA O DNIU WOLNYM

INFORMACJA O DNIU WOLNYM Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Opatowie zarządzeniem nr 2/2023 z dnia 19 stycznia 2023 r. ustalił dzień 22 grudnia 2023 r. (piątek) dniem wolnym od pracy. …

Zamówienie publiczne: Przebudowa drogi powiatowej nr 1537T gr. pow. opatowskiego – Wszachów – Iwaniska w miejscowości Wszachów od km 2+160 do km 3+156 na odcinku o długości 0,996 km

1) Wyżej wymienione postępowania prowadzone są na platformie zakupowej pod adresem https://zdpopatow.ezamawiajacy.pl 2) Komunikacja zamawiającego z wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej pod adresem https://zdpopatow.ezamawiajacy.pl 3) Oferta wraz …