ZAPYTANIE OFERTOWE (cenowe)

na dostawę (sprzedaż): samochodu dostawczo-osobowego typu „DubelKabina” do 3,5 tony.

Opatów, 08. 12. 2023r

ZAPYTANIE OFERTOWE (cenowe)

Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie, ul. Lipowska 2, 27-500 Opatów, zwraca się z prośbą
o przedstawienie oferty cenowej na dostawę (sprzedaż): samochodu dostawczo-osobowego typu „DubelKabina” do 3,5 tony.

I. Wymagania:

1. Samochód używany, 

2. Z podwójną kabiną, ze skrzynią ładunkową min 2,50 m,

3. Skrzynia ładunkowa z burtami aluminiowymi (wskazana zabudowa z plandeką).

4. Rok produkcji 2015 i młodszy.

5. Bez DPF

6. Pojemność silnika  min. 2,0 litr

7. Moc nie mniej niż 130KM

8. Napęd przednia oś

9. Przebieg udokumentowany.

10. Liczba miejsc – 7 osobowy.

12. ABS

13. Klimatyzacja.

14. Poduszki powietrzne.

15. Koło zapasowe.

16. Radio sprawne.

17. Gaśnica.

18. Trójkąt ostrzegawczy.

19. Podnośnik.

20. Bezwypadkowy.

21. Hak holowniczy.

22. Sprawny technicznie – 100%

23. Nr VIN

24. Wskazany kolor pomarańczowy.

54. Pisemna gwarancja min 6 miesięcy na:

– jednostka napędowa – silnik,
– skrzynia biegów,
– mechanizm różnicowy,
– wał napędowy,
– obudowa – skrzyni biegów, silnika, mostu, miski olejowej itd.
– komputer główny silnika,
– przednie i tylne zawieszenie – amortyzatory, sprężyny itp.
– zawieszenie hydro-pneumatyczne,
– pasek rozrządu,
– łańcuch rozrządu,
– koło zamachowe dwumasowe,

II. Prosimy o złożenie ofert cenowych do dnia 18. 12. 2023  r. do godz. 1200

Oferty prosimy składać w siedzibie zamawiającego:

Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie

ul. Lipowska 2
27-500 Opatów

Godziny urzędowania: 7:00 – 15:00

tel/fax: 15 8682485

zdp@zdpopatow.pl

Dopuszcza się składanie ofert faksem, pocztą e-mail (skan oferty) zdp@zdpopatow.pl

III. Termin wykonania zamówienia – do 27. 12. 2023 r.

IV. Zamawiający zastrzega sobie, że przed wyborem oferty dokona oględzin przedmiotu zamówienia na miejscu oraz  może dokonać przeglądu w stacji diagnostycznej.

V. Zamawiający przyjmie oferty na dostawę samochodu od oferentów, których siedziba jest zlokalizowaną w promieniu nie większym niż 100 km od siedziby Zamawiającego w Opatowie przy ul. Lipowskiej 2.

VI. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszego ogłoszenia i jego warunków oraz do zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert. (K.c. Art.  701 §  3; Art.  703 §  1)

VII. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

W załączeniu:

– Formularz cenowy

   Grzegorz Pietrzyk
……………………………………
Podpis Zamawiającego

image_printDrukuj