OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)

 Opatów,  04. 09. 2020r.  ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCHW OpatowieUL. LIPOWSKA 227-500 OPATÓW Nr sprawy TDiM.26.1.5.2020 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)  dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:  Dostawa samochodu ciężarowego powyżej 3,5 tony na potrzeb …

Informacja z otwarcia ofert

Opatów,  23. 06. 2020r. Nr sprawy TDiM.26.1.4.2020  Zadanie nr 1: Przebudowa obiektu mostowego o nr ewid. (JNI): 30000631 zlokalizowanego w m. Baćkowice km 0+709 w ciągu drogi powiatowej nr 0716T Baćkowice – Baranówek …

Ogłoszenie o wyborze oferty

Opatów, 25. 06. 2020r. Nr sprawy TDiM.26.1.4.2020 Zamawiający Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie Lipowska 2 27-500 Opatów ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przetargu …

Informacja z otwarcia ofert

Opatów,  23. 06. 2020r.   Nr sprawy TDiM.26.1.4.2020   Zadanie nr 1: Przebudowa obiektu mostowego o nr ewid. (JNI): 30000631 zlokalizowanego w m. Baćkowice km 0+709 w ciągu drogi powiatowej nr 0716T Baćkowice – Baranówek – Zaldów …