ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na dostawę soli drogowej z antyzbrylaczem w ilości 125 ton, przeznaczonej do zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2020/2021

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

W OPATOWIE
UL. LIPOWSKA 2
27-500 OPATÓW

Opatów, 21. 10. 2020r

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (30 tys. euro) na:

dostawę soli drogowej z antyzbrylaczem w ilości 125 ton, przeznaczonej do zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2020/2021

Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie informuje, że w prowadzonym postępowaniu najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca:

OLAN Południe Sp. z o.o.

ul. Szkolna 6

33-200 Dąbrowa Tarnowska

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena – 100%

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę cenową o wartości 33 825,00 zł brutto,

W prowadzonym postępowaniu złożono 3 oferty.

1. Kopalnia soli „Kłodawa” S.A.

Aleja 100-lecia 2

26-650 Kłodawa

2. OLAN Południe Sp. z o.o.

ul. Szkolna 6

33-200 Dąbrowa Tarnowska  

3. PHUB „TRASA” Sp. z o. o.
ul. Żeromskiego 7
21-500 Biała Podlaska 

Grzegorz Pietrzyk

………………………………………………

Podpis Zamawiającego

image_printDrukuj