ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Opatów, 30. 07. 2020r

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (30 tys. euro) na

Remont przepustu pod drogą powiatowa nr 0704T gr. pow. ostrowieckiego – Ruszków – Sadowie –
dr. kraj. Nr 9 w m. Ruszków gm. Sadowie

Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Mechanika Maszyn i Urządzeń Rolniczych
Wąworków 25A
27-500 Opatów

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena – 100%

Uzasadnienie wyboru:
Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę cenową w wysokości 47 368,78 zł

W prowadzonym postępowaniu złożono 3 oferty:

1. Anna Kwiatkowska
KWIAT-KOP BUDOWNICTWO
ROBOTY ZIEMNE
ul. C.K. Norwida 2
28-100 Busko Zdrój

2. Mechanika Maszyn i Urządzeń Rolniczych
Wąworków 25A
27-500 Opatów

3. MART-TRANS Sp. z o.o.
ul. Daleka 9
27-400 Ostrowiec Św.

Grzegorz Pietrzyk
…………………………………..
Podpis Zamawiającego

image_printDrukuj