Zapytanie cenowe

Opatów, 20. 07. 2020r.

Formularz cenowy przepust

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie, ul. Lipowska 2, 27-500 Opatów, zwraca się z prośbą
o przedstawienie oferty cenowej na:

Remont przepustu pod drogą powiatowa nr 0704T gr. pow. ostrowieckiego – Ruszków – Sadowie – dr. kraj. Nr 9 w m. Ruszków gm. Sadowie

Prosimy o złożenie oferty do dnia 27. 07. 2020 r. do godz. 1000

Oferty prosimy składać w siedzibie zamawiającego:

Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
ul. Lipowska 2
27-500 Opatów
Godziny urzędowania: 7:00 – 15:00
tel/fax: 15 8682485
zdpopatow@poczta.onet.pl

Dopuszcza się składanie ofert faksem, pocztą e-mail (skan oferty)

Termin wykonania zamówienia – do 10. 09. 2020 r.

W załączeniu:
– Kosztorys ofertowy

Grzegorz Pietrzyk
……………………………………
Podpis Zamawiającego

image_printDrukuj