Remont drogi powiatowej nr 1576T (stary nr 0763T)  w m. Słupia Nadbrzeżna

Remont drogi powiatowej nr 1576T (stary nr 0763T)  w m. Słupia Nadbrzeżna

Zadanie realizowane przy udziale finansowym Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

1) Wyżej wymienione postępowania prowadzone są na platformie zakupowej pod adresem https://zdpopatow.ezamawiajacy.pl

2) Komunikacja zamawiającego z wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej pod adresem https://zdpopatow.ezamawiajacy.pl

3) Oferta wraz z załącznikami musi być złożona w postaci elektronicznej w systemie informatycznym dostępnym pod adresem https://zdpopatow.ezamawiajacy.pl

4) Pytania do SWZ należy zadawać za pośrednictwem platformy zakupowej zamawiającego przez link: https://zdpopatow.ezamawiajacy.pl

5) Instrukcja korzystania z systemu jest dostępna pod wyżej wskazanym adresem.

Termin składania ofert – do 15. 11. 2023 r. do godz. 10:00

image_printDrukuj