Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 1551T (stary nr 0722T) w m. Przepiórów, Borków.

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂

Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 1551T (stary nr 0722T) w m. Przepiórów, Borków.

Zadanie realizowane przy udziale finansowym Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

1) Wyżej wymienione postępowania prowadzone są na platformie zakupowej pod adresem https://zdpopatow.ezamawiajacy.pl

2) Komunikacja zamawiającego z wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej pod adresem https://zdpopatow.ezamawiajacy.pl

3) Oferta wraz z załącznikami musi być złożona w postaci elektronicznej w systemie informatycznym dostępnym pod adresem https://zdpopatow.ezamawiajacy.pl

4) Pytania do SWZ należy zadawać za pośrednictwem platformy zakupowej zamawiającego przez link: https://zdpopatow.ezamawiajacy.pl

5) Instrukcja korzystania z systemu jest dostępna pod wyżej wskazanym adresem.

Termin składania ofert – do 15. 11. 2023 r. do godz. 10:00

image_printDrukuj