Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej Nr:  1567T

Przebudowa drogi powiatowej nr 1567T Stodoły – Zawichost w m. Stodoły Kolonia w km 0+000 – 0+374 odc. dł. 0,374 km

1) Wyżej wymienione postępowania prowadzone są na platformie zakupowej pod adresem https://zdpopatow.ezamawiajacy.pl

2) Komunikacja zamawiającego z wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej pod adresem https://zdpopatow.ezamawiajacy.pl

3) Oferta wraz z załącznikami musi być złożona w postaci elektronicznej w systemie informatycznym dostępnym pod adresem https://zdpopatow.ezamawiajacy.pl

4) Pytania do SWZ należy zadawać za pośrednictwem platformy zakupowej zamawiającego przez link: https://zdpopatow.ezamawiajacy.pl

5) Instrukcja korzystania z systemu jest dostępna pod wyżej wskazanym adresem.

Termin składania ofert – do 03. 04. 2023 r. do godz. 10:00

image_printDrukuj