Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy dróg powiatowych Nr: 1580T; 1567T; 1551T

Część nr 1. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1580T Bidziny – Grochocice – Łopata – Stodoły Wieś w m. Grochocice w km 1+855 – 2+853 odc. dł. 0,998 km

Część nr 2. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1567T Stodoły – Zawichost w m. Stodoły Kolonia, Łopata w km 2+858 – 3+483 odc. dł. 0,625 km

Część nr 3. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1551T Mydłów – Przepiórów – Konary Kolonia  w miejscowości Przepiórów, Borków w km 2+318 – 2+948 odc. dł. 0,630 km

1) Wyżej wymienione postępowania prowadzone są na platformie zakupowej pod adresem https://zdpopatow.ezamawiajacy.pl

2) Komunikacja zamawiającego z wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej pod adresem https://zdpopatow.ezamawiajacy.pl

3) Oferta wraz z załącznikami musi być złożona w postaci elektronicznej w systemie informatycznym dostępnym pod adresem https://zdpopatow.ezamawiajacy.pl

4) Pytania do SWZ należy zadawać za pośrednictwem platformy zakupowej zamawiającego przez link: https://zdpopatow.ezamawiajacy.pl

5) Instrukcja korzystania z systemu jest dostępna pod wyżej wskazanym adresem.

Termin składania ofert – do 29. 03. 2023 r. do godz. 10:00

image_printDrukuj