Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2023 rok. Aktualizacja 31. 09. 23r.

Rodzaj zamówieniaPozycja PlanuPrzedmiot zamówieniaPrzewidywany tryb/procedura zamówieniaOrientacyjna wartość zamówieniaTermin wszczęcia postępowania
  Roboty budowlane  1.1.1Remont drogi powiatowej nr 1524T Ożarów – Gliniany – Teofilów w m. Ożarów, Gliniany w km 1+075 – 1+810 odc. o dł. 0,735 km  Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy414 092,00 zł  II kw.
  Roboty budowlane  1.1.2Przebudowa drogi powiatowej nr 1540T Dziewiątle – Wola Jastrzębska – Iwaniska w m. Jastrzębska Wola polegająca na budowie zatoki autobusowej i chodnika o łącznej dł. 0,152 km.  Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy379 133,00 zł  II kw
  Roboty budowlane  1.1.3Przebudowa drogi powiatowej nr 1537T gr. pow. opatowskiego – Wszachów – Iwaniska w miejscowości Wszachów od km 2+160 do km 3+156 na odcinku o długości 0,996 km  Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy1 519 726,83 zł II kw.
  Roboty budowlane  1.1.4Przebudowa dróg nr 1546T Łężyce – Gołoszyce – Zaldów miejscowości Modliborzyce polegająca na budowie chodnika na odcinku o łącznej długości  ok. 0,380 km  Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy766 284,55 zł  II kw.
  Roboty budowlane  1.1.5Przebudowa drogi powiatowej nr 1572T Bidziny – Jasice – Smugi – dr. woj. Nr 755 w miejscowości Bidziny od km 0+870 do km 1+865 polegająca na budowie chodnika na odcinku o długości 0,995 km”  Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy1 638 559,35 zł  III kw.
  Roboty budowlane  1.1.6Przebudowa przejść dla pieszych :
nr 0776T w m. Ujazd; nr 0716T w m. Baćkowice; nr 0720T, 0725T w m. Włostów; nr 0720T, 0722T w m. Mydłów; nr 0685T w m. Jakubowice; nr 0703T w m. Sadowie  
  Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy1 267 110,00 zł  III kw.
  Roboty budowlane1.1.7Przebudowa drogi powiatowej nr 1533T Zochcin – Sadowie – DK. Nr 9 w m. Sadowie od km 0+876 do km 1+626 polegająca na budowie drogi dla pieszych i rowerów na odcinku o dł. 0,750 kmna podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy1 000 000 złI kw.
  Roboty budowlane1.1.8Remont dróg powiatowych nr 1552T w m. Czerników Karski.; nr 1541T w m. Wygiełzów, Łopatno; nr 1537T w m. Stobiec, Wola Skolankowska; nr 1551T w m. Kamieniec.na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy2 760 720,22 PLNIII kw.
  Dostawy  1.2.1Dostawa benzyny i oleju napędowego dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Opatowie w 2024 roku,  Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy341 463,00 zł  IV kw.
UsługiWyk. dokumentacji  proj. dla zadania pn : Przebudowa drogi powiatowej nr 1551T (0722T) Mydłów – Przepiórów – Konary Kolonia
w miejscowości Przepiórów, Borków od km 2+037 do km 3+093 na odcinku o długości 1,056 km.Wyk. dokumentacji  proj. dla zadania pn : Przebudowa DP nr 0745T Przybysławice-Śmiłów-Chrapanów -Suchodółka w m. Śmiłów w km   ok.1+175 – 1+549 odc. o dł. ok. 0,374 kmWykon. Dok. proj. dla zadania pn „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1567T w m. Stodoły Kolonia, Łopata w km ok. 0 + 000 – 0+374, 2+858-3+528 o łącznej dł. ok. 1,044 kmWykon. Dok. proj. dla zadania pn” Przebudowa drogi powiatowej nr 1540T w km  ok. 3+195 – 3+590 o dł. ok. 0,395 km oraz przebudowa drogi nr 1334T  w km ok. 0+000 – 0+275 o dł. ok. 0,275 km w m. Jastrzębska Wola  o łącznej dł. ok. 0,670 km  Wykon. Dok. proj. dla zadania pn” Przebudowa drogi powiatowej nr 1551T  w m. Kamieniec w km  ok. 4+222 – 4 + 947 odc. o dł. ok. 0,725 km  „Wykon. Dok. proj. dla zadania pn” Przebudowa drogi powiatowej  nr 1537T w m. Stobiec, Wola Skolankowska  w km ok. 6+895 – 7+957 odc.     o dł. ok 1,062 kmWykon. Dok. proj. dla zadania pn „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1574T w m. Karsy polegająca na budowie chodnika  o dł. ok. 1,100 km, oraz regulacji stanu prawnego pasa drogowego  Wykon. Dok. proj. dla zadania pn „Przebudowa drogi powiatowej nr 1580T w m. Grochocice w km ok 1+814 – 3+192 odc. ok. 1,378 km”
  Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy345 528,46 zł  I kw.
image_printDrukuj