Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2022 rok.

Aktualizowany 26. 09. 2022r.

Rodzaj zamówienia Pozycja Planu Przedmiot zamówienia Przewidywany tryb/procedura zamówienia Orientacyjna wartość zamówienia Termin wszczęcia postępowania
  Roboty budowlane   1.1.1   Przebudowa drogi powiatowej nr 0730T w m. Malice Kościelne w km 6+560 – 6+660 oraz przebudowa obiektu mostowego o nr ewid. (JNI): 30000625 w km 6+610   Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy   1 686 048,74 zł   III kw.
  Roboty budowlane   1.1.2   Przebudowa drogi pow nr 0731T i drogi pow nr 0730T polegająca na budowie dwóch odcinków chodnika w m. Malice Kościelne o łącznej dł. ok. 1,173 km.   Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy   1 170 021,95 zł   II kw
  Roboty budowlane   1.1.3   2) Przebudowa drogi powiatowej nr 0686T Tarłów – Ostrów – gr. woj. świętokrzyskiego w m. Ciszyca Górna polegająca na budowie chodnika o dł. ok. 0,800 km   Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy   1 056 472,00 zł   III kw.
  Roboty budowlane   1.1.4   1) Przebudowa drogi powiatowej nr 0717T w m. Modliborzyce polegająca na budowie chodnika o dł. ok. 0,400 km   Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy   657 856,10 zł   III kw.
  Roboty budowlane   1.1.5   Przebudowa drogi powiatowej nr 0711T w m. Jastrzębska Wola polegająca na budowie zatoki autobusowej i chodnika na odcinku o łącznej dł. 0,152 km   Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy   281 884,55 zł   III kw.
  Roboty budowlane   1.1.6   Przebudowa drogi powiatowej nr 703T Zochcin – Sadowie – droga krajowa nr 9 w m. Sadowie polegająca na budowie chodnika o dł. ok. 0,800 km   Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy   1 056 475,61 zł   III kw.
  Roboty budowlane   1.1.7   10) Przebudowa drogi powiatowej nr 0758T Bidziny – Bidziny Kolonia – Jasice – Smugi – dr. woj. Nr 755 w m. Bidziny polegająca na budowie chodnika o dł. ok. 1,240 km   Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy   1 637 536,00 zł   III kw.
  Roboty budowlane   1.1.8   Remont dróg powiatowych: nr 0733T w m. Leszczków odc. dł. 1,096 km; nr 0720T w m. Kaczyce odc. dł. 0,796 km; nr 0720T w m. Mydłów odc. o dł. 0,390 km;   Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy   701 417,88 zł   II kw.
Roboty budowlane 1.1.9 Remont drogi nr 1580T Bidziny – Grochocice – Łopata – Stodoły Wieś w m. Grochocice w km 1+814 – 3+192, odc. o długości 1,378 km Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy 735 178,30 PLN Wrzesień
Roboty budowlane 1.1.10 Remont drogi nr 1541T Gryzikamień – Łopatno – Miłoszowice Kolonia w m. Wygiełzów, Łopatno w km 0+000 -1+582, odc. o długości 1,582 km Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy 1 258 551,31 PLN Wrzesień
Roboty budowlane 1.1.11 Remont drogi nr 1537T gr. pow. opatowskiego – Wszachów – Iwaniska w m. Wszachów w km 3+960 – 4+860, odc. o długości 0,900 km Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy 610 603,07 PLN Wrzesień
Roboty budowlane 1.1.12 Remont drogi nr 1551T Mydłów – Przepiórów – Konary Kolonia w m. Kamieniec w km 4+093 – 4+814, odc. o długości 0,721 km Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy 494 012,27 PLN Wrzesień
Roboty budowlane 1.1.13 Remont drogi nr 1534T gr. pow. ostrowieckiego – Ruszków – Sadowie – DK Nr 9 w m. Ruszków, Sadowie w km 2+920 – 3+930, odc. o długości 1,010 km Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy 644 239,32 PLN Wrzesień
Roboty budowlane 1.1.14 Remont drogi nr 1537T gr. pow. opatowskiego – Wszachów – Iwaniska w m. Stobiec, Wola Skolankowska w km 6+895 – 7+957, odc. o długości 1,062 km Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy 572 517,28 PLN Wrzesień
Roboty budowlane 1.1.15 Remont drogi nr 1576T Gr. woj. świętokrzyskiego – Ciszyca Górna – Maruszów – Linów w m. Słupia Nadbrzeżna w km 12+101 – 12+981, odc. o długości 0,880 km Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy 452 976,94 PLN Wrzesień
Roboty budowlane 1.1.16 Remont drogi nr 1567T Stodoły – Zawichost w m. Stodoły Kolonia, Łopata w km 0+000 – 0+374 km, w km 2+858 – 3+528, odc. o długości 1,044 km Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy 518 333,00 PLN Wrzesień
  Dostawy   1.2.1   Dostawa benzyny i oleju napędowego dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Opatowie w 2023 roku,   Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy   370 000,00 zł   IV kw.
  Dostawy   1.2.2   Zakup koparko – ładowarki (używanej)   Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy   250 000,00 zł   II kw.
image_printDrukuj