UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA na dostawę soli drogowej przeznaczonej do zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2022/2023

                        DT.26.1.9.2022

      Opatów, 06. 07. 2022r

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Zamówienie publiczne, którego wartość nie przekracza kwoty 130  000 zł, wskazanej w art. 2, ust 1. pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych

Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie, ul. Lipowska 2, 27-500 Opatów, postępowanie  na

dostawę soli drogowej z antyzbrylaczem w ilości 250 ton, przeznaczonej do zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2022/2023

unieważnia i zamka bez wybrania  oferty.

Podstawa prawna:

 (K.c. Art.  701 §  3; Art.  703 §  1)

Uzasadnienie:

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia ze względu na to, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

  Grzegorz Pietrzyk
……………………………………
Podpis Zamawiającego

image_printDrukuj