Odpowiedz na zadane pytania do Zapytania Ofertowego dot. zamówienia na dostawę rozsypywarki piasku,( piaskarki typu PP-1.D) przeznaczonej do zimowego utrzymania dróg lub porównywalnej.

W nawiązaniu do wniosku z dnia 15. 02. 2022r. złożonego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego z dnia 11. 02. 2022r. na.:

dostawę rozsypywarki piasku,( piaskarki typu PP-1.D) przeznaczonej do zimowego utrzymania dróg lub porównywalnej  spełniającej  wymogi i parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego,
Zamawiający udziela następujących odpowiedzi w załączeniu:
Załącznik: Odpowiedz na zadane pytania

image_printDrukuj