Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2022 r.

1. Zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne  2020r                         21. 01. 2022r.

Rodzaj zamówienia Pozycja Planu Przedmiot zamówienia Przewidywany tryb/procedura zamówienia Orientacyjna wartość zamówienia Termin wszczęcia postępowania  
  Roboty budowlane   1.1.1   Przebudowa drogi powiatowej nr 0730T w m. Malice Kościelne w km 6+560 – 6+660 oraz przebudowa obiektu mostowego o nr ewid. (JNI): 30000625 w km 6+610   Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy   1 686 048,74 zł   III kw.  
  Roboty budowlane   1.1.2   Przebudowa drogi pow nr 0731T i drogi pow nr 0730T polegająca na budowie dwóch odcinków chodnika w m. Malice Kościelne o łącznej dł. ok. 1,173 km.   Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy   1 170 021,95 zł   II kw  
  Roboty budowlane   1.1.3   2) Przebudowa drogi powiatowej nr 0686T Tarłów – Ostrów – gr. woj. świętokrzyskiego w m. Ciszyca Górna polegająca na budowie chodnika o dł. ok. 0,800 km   Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy   1 056 472,00 zł   III kw.
  Roboty budowlane   1.1.4   1) Przebudowa drogi powiatowej nr 0717T w m. Modliborzyce polegająca na budowie chodnika o dł. ok. 0,400 km   Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy   657 856,10 zł   III kw.  
  Roboty budowlane   1.1.5   Przebudowa drogi powiatowej nr 0711T w m. Jastrzębska Wola polegająca na budowie zatoki autobusowej i chodnika na odcinku o łącznej dł. 0,152 km   Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy   281 884,55 zł   III kw.  
  Roboty budowlane   1.1.6   Przebudowa drogi powiatowej nr 703T Zochcin – Sadowie – droga krajowa nr 9 w m. Sadowie polegająca na budowie chodnika o dł. ok. 0,800 km   Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy   1 056 475,61 zł   III kw.  
  Roboty budowlane   1.1.7   10) Przebudowa drogi powiatowej nr 0758T Bidziny – Bidziny Kolonia – Jasice – Smugi – dr. woj. Nr 755 w m. Bidziny polegająca na budowie chodnika o dł. ok. 1,240 km   Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy   1 637 536,00 zł   III kw.
  Roboty budowlane   1.1.8   Remont dróg powiatowych: nr 0733T w m. Leszczków odc. dł. 1,096 km; nr 0720T w m. Kaczyce odc. dł. 0,796 km; nr 0720T w m. Mydłów odc. o dł. 0,390 km;   Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy   701 417,88 zł   II kw.
  Dostawy   1.2.1   Dostawa benzyny i oleju napędowego dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Opatowie w 2023 roku,   Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy   370 000,00 zł   IV kw.  
  Dostawy   1.2.2   Zakup koparko – ładowarki (używanej)   Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy   250 000,00 zł   II kw.
image_printDrukuj