ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – Przetarg ofertowy na sprzedaż używanych samochodów ciężarowych marki Star 266

Opatów, 16. 11. 2021r

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamówienie publiczne, którego wartość nie przekracza kwoty 130  000 zł, wskazanej w art. 2, ust 1. pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych

Przetarg ofertowy na sprzedaż używanych samochodów ciężarowych marki Star 266

Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie informuje, że w prowadzonym postępowaniu najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca:

VITO Anna Feć

ul. Plażowa 5

77-400 Złotów

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena – 100%

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę cenową o wartości

  1. Część pierwsza Star 266 TOP 80VV – 12 158,00 zł brutto,
  2. Częśc druga Star 266 TOP 6E80 – 12 151,00 zł brutto.

W prowadzonym postępowaniu złożono 4 oferty.

  1. DJ. MET Józef Olak
ul. Krzywa 34
37-450 Stalowa Wola                                                                                                            

2. J Trucks v.o.f.
Kleiburg 835
1104 EA Amsterdam

3. R.S.G. METAL Janusz Grad 
  ul. Trześniowska 11
  27-600 Sandomierz

4. VITO Anna Feć 
ul. Plażowa 5 
77-400 Złotów

Grzegorz Pietrzyk – Zamawiający

image_printDrukuj