OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM (cenowe)

Opatów, 14. 04. 2021r

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM (cenowe)

Zamówienie publiczne, którego wartość nie przekracza kwoty 130  000 zł, wskazanej w art. 2, ust 1. pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych

Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie, ul. Lipowska 2, 27-500 Opatów, zwraca się z prośbą
o przedstawienie oferty cenowej na dostawę (sprzedaż):

nowej kosiarki tylno – bocznej z nożami szeklowymi  tylu „Y” przystosowanej do pracy przy koszeniu poboczy dróg w kolorze drogowym (pomarańczowy, żółty, czerwony).

I. Wymagania:

 1. szerokość robocza 160 cm,
 2. kąt nachylenia + 90o /  – 65o,
 3. obroty WOM 540 obr/min,
 4. przekładnia zewnętrzna wzmocniona z wolnym kołem 62KM,
 5. zasięg od środka ciągnika do końca głowicy 250 – 280  cm,
 6. podwójne łożyskowanie rolki podporowej,
 7. noże tnące w systemie szeklowym  „ Y” szt. 70 – 76,  (układ 6 – rzędowy),
 8. rozdzielacz dwusekcyjny z funkcją pływającą,
 9. amortyzator hydrauliczno – gazowy, 
 10. klapa tylna otwierana – łatwy dostęp do noży,
 11. przystosowana do pracy z ciągnikiem rolniczym o mocy do 120 KM,
 12. bezpiecznik najazdowy mechaniczny automatycznych,
 13. gwarancja 12 miesięcy,

Zamawiający zastrzega sobie, że przed wyborem oferty dokona oględzin przedmiotu zamówienia
i sprawdzenia postawionych wymogów.

Zamawiający przyjmie oferty na dostawę kosiarki od oferentów, których siedziba jest zlokalizowaną
w promieniu nie większym niż 100 km od siedziby Zamawiającego w Opatowie przy ul. Lipowskiej 2.

II. Prosimy o złożenie oferty do dnia 19. 04. 2021 r. do godz. 1000

III. Oferty prosimy składać w siedzibie zamawiającego:

Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie

ul. Lipowska 2
27-500 Opatów

Godziny urzędowania: 7:00 – 15:00

tel/fax: 15 8682485

zdpopatow@poczta.onet.pl

IV. Dopuszcza się składanie ofert faksem (15 8682485),  pocztą e-mali (skan oferty)

V. Termin wykonania zamówienia – do  30. 04. 2021 r.

VI. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszego ogłoszenia i jego warunków oraz do zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert. (K.c. Art.  701 §  3; Art.  703 §  1)

W załączeniu:

– Formularz cenowy; do pobrania

        Grzegorz Pietrzyk

    ……………………………………

     Podpis Zamawiającego

image_printDrukuj