ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na wykonanie usługi wycięcia 48 szt. drzew rosnących przy drogach powiatowych

    Opatów, 23. 11. 2020r

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (30 tys. euro) na wykonanie usługi

wycięcia 48 szt. drzew rosnących przy drogach powiatowych zgodnie z załączonym wykazem


Termin wykonania zamówienia – część I. do 30. 11. 2020 r.

                                                               – część II. do 11. 12. 2020 r.

Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

PPHU SŁOMA

Grzegorz Słoma

ul. Małogoska 4

26-060 Chęciny

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena – 100%

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę cenową za wykonanie usługi w wysokości 12 400,00 zł  brutto,

W prowadzonym postępowaniu złożono 6 ofert.

1. P.T.Z. Compact  Dominik Mański

ul. Wschodnia 31/17

90-272 Lodź              Cena 96 000,00 zł

2. Usługi Leśne i Ogrodnicze ELITELAS

Spółka z Ograniczona Odpowiedzialnością  Sp k.

Durdy 141

39-450 Baranów Sandomierski  Cena 58 320,00 zł

3. Przedsiębiorstwo Usług Porządkowych

Robert Kaleta

Tumlin Dabrówka 69A

26-060 Zagnańsk    Cena. 43 200,00 zł

4. PPHU SŁOMA

Grzegorz Słoma

ul. Małogoska 4

26-060 Chęciny    Cena 12 400,00 zł

5. D-MAX Paweł Drążek

Świślina 43

27-225 Pawłów    Cena 25  920,00 zł

6. PHU SERWIS DRZEWNY

Paweł Krupa

ul. Świerkowa 4a

37-464 Agatówka   Cena 12 488,04 zł

 

Grzegorz Pietrzyk

…………………………………

Podpis Zamawiającego

image_printDrukuj