Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2022 rok.

Aktualizowany 26. 09. 2022r. Rodzaj zamówienia Pozycja Planu Przedmiot zamówienia Przewidywany tryb/procedura zamówienia Orientacyjna wartość zamówienia Termin wszczęcia postępowania   Roboty budowlane   1.1.1   Przebudowa drogi powiatowej nr 0730T …