OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM (cenowe)

Opatów, 14. 04. 2021r OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM (cenowe) Zamówienie publiczne, którego wartość nie przekracza kwoty 130  000 zł, wskazanej w art. 2, ust 1. pkt 1 ustawy – Prawo …