ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawe soli drogowej

ZAPYTANIE OFERTOWE Zamówienie publiczne, którego wartość nie przekracza kwoty 130  000 zł, wskazanej w art. 2, ust 1. pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie, …