Zamówienie publiczne

Dostawa mini ciągnika rolniczego do robót na drogach powiatowych. Dostawa rozsypywarki piasku, przeznaczonej do zimowego utrzymania dróg. 1) Wyżej wymienione postępowanie prowadzone jest na platformie zakupowej pod adresem https://zdpopatow.ezamawiajacy.pl 2) …

Zamówienie publiczne

Remont drogi powiatowej nr 1528T (stary nr 0698T) Sadowie – Wszechświęte –  Grocholice-Brzustowa – DW Nr 755  w m. Obręczna, Wszechświęte w km 0+370 – 0+890 odc. dł. 0,520 km …