INFORMACJA O DNIU WOLNYM

INFORMACJA O DNIU WOLNYM Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Opatowie zarządzeniem nr 2/2023 z dnia 19 stycznia 2023 r. ustalił dzień 22 grudnia 2023 r. (piątek) dniem wolnym od pracy. …