Zamówienia do 30 tys E
Ogłoszenie o wyborze oferty Drukuj
Redaktor: Michał Ostatek   
15.10.2019.

Opatów, 14. 10. 2019r

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (30 tys. euro) na:

 

Dostawa soli drogowej z antyzbrylaczem w ilości 270 ton, przeznaczonej do zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2019/2020

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie informuje, że w prowadzonym postępowaniu najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca:

 

OLAN Południe Sp. z o.o.

ul. Szkolna 6

33-200 Dąbrowa Tarnowska

 

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena – 100%

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę cenową o wartości 76 383,00 zł brutto,

 

W prowadzonym postępowaniu złożono 2 ofert.

 

1. OLAN Południe Sp. z o.o.

ul. Szkolna 6

33-200 Dąbrowa Tarnowska   (76 383,00 zł)

 

3. PHUB "TRASA" Sp. z o. o.
ul. Żeromskiego 7
21-500 Biała Podlaska  (79 039,80 zł)

 

 

 

Grzegorz Pietrzyk

……………………………………………...

Podpis Zamawiającego

 
Ogłoszenie o wyborze oferty Drukuj
Redaktor: Michał Ostatek   
15.10.2019.

Opatów, 15. 10. 2019r

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (30 tys. euro) na:

 

dostawę (sprzedaż):

piasku bez zanieczyszczeń w ilości 2000 ton (transport własny Zamawiającego), jako materiału uszorstniającego nawierzchnie dróg na sezon zimowy 2019/2020:

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie informuje, że w prowadzonym postępowaniu najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca:

 

GerSand Sp. z o.o.

Spółka Komandytowa

ul. Żabia 21

27-400 Ostrowiec Św.

 

Kryteria oceny ofert:

1) Cena

2) Warunki postawione w zapytaniu ofertowym.

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferent złożył korzystną ofertę cenową o wartości 34 440,00 zł brutto,

Oferent spełniam warunki jakości piasku i sprzedaży postawione przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.

 

W prowadzonym postępowaniu złożono 3 ofert.

 

1) GerSand Sp. z o.o.

Spółka Komandytowa

ul. Żabia 21

27-400 Ostrowiec Św.

 

2) Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Orczyk Dariusz

ul.Pustowójtówny 3/46

27-200 Starachowice

 

3) Zakład Uboju Zwierząt Rzeżnych

i Produkcja Wędlin

Barbara Adaś

Sichów Duży 12a

Kopalnia Piasku Sichów Mały

 

 

Grzegorz Pietrzyk

……………………………………………...

Podpis Zamawiającego

 

 
© 2019 Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie