Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2020 r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2020 r. Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn.zm), przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych jakie przewiduje przeprowadzić w 2020 r.

L.PPrzedmiot zamówieniaRodzaj zamówienia (roboty budowlane, dostawy, usługi)Przewidywany tryb udzielenia zamówień Orientacyjna wartość zamówienia(podane w brutto)Przewidywany terminwszczęcia ostępowaniaw ujęciu kwartalnymUwagi
1.Remont drogi powiatowej 0733T Balbinów – Nikisiałka Duża – Dziura – Nikisiałka Mała – Gozdawa – Leszczków -Lipnik w m. Leszczków w km 8+162- 9+258 odc. dł 1, 096 km.roboty budowlaneprzetarg nieograniczony362 196,62 złIIusuwania skutków klęsk żywiołowych
2.Remont drogi powiatowej 0767T Bidziny – Grochocice – Grochocice Kolonia – Łopata – Łany – Stodoły Wieś w m. Grochocice w km. 1+814 – 3+192 odc. dł. 1,378 kmroboty budowlaneprzetarg nieograniczony535 262,05 złIIusuwania skutków klęsk żywiołowych
3.Remont drogi powiatowej 0743T Stodoły – Podgrochocice –Jakubowice – Pisary – Wyspa – Wygoda – Dziurów-Zawichost w m. Stodoły w km 0+000 – 0+374 odc. dł. 0,374 kmroboty budowlaneprzetarg nieograniczony148 078,50 złIIusuwania skutków klęsk żywiołowych
4.Remont drogi powiatowej nr 0707T Stara Słupia – Jeleniów – Wieś – Majdan – Podłazy – Piórków – Załącze – Komorniki – Wszachów w. m. Piórków w km 3+003 – 3+683 odc. dł. 0, 680 kmroboty budowlaneprzetarg nieograniczony264 135, 12 złIIusuwania skutków klęsk żywiołowych
5.Remont drogi powiatowej nr 0698T Rzuchów – Drzenkowice – Brzóstowa – dr. woj. Nr 755 w m. Obręczna, Wszechświęte w km 0+370 – 0+890odc. o dł. 0,520 kmroboty budowlaneprzetarg nieograniczony201 985,68 złIIusuwania skutków klęsk żywiołowych
6.Remont drogi powiatowej nr 0708Tgr. pow. opatowskiego –Krowiniec – Wszachów – Porąbki Górne – Iwanska w m. Wszachów w km. 1+049 – 1+835 odc. dł. 0, 786 kmroboty budowlaneprzetarg nieograniczony299 597,00 złIIusuwania skutków klęsk żywiołowych
7.Remont drogi powiatowej nr 0720T Iwaniska – Tęcza – Krępa Dolna – Boduszów – Mydłów – Kaczyce – Grocholice – Włostów w m. Mydłów w km 8+012 – 8+402 odc. o dł.0,390 kmroboty budowlaneprzetarg nieograniczony152 750,99 złIIIusuwania skutków klęsk żywiołowych
8.Remont drogi powiatowej nr 0708Tgr. pow- opatowskiego—Krowiniec-Wszachów-Porąbki Górne-Iwaniska w m. Stobiec, Wola Skolankowska w km 6+895-7+957 odc. o dł.1,062 km kosztorysowa kwota remontu –roboty budowlaneprzetarg nieograniczony334 141,31 złIIusuwania skutków klęsk żywiołowych
9.Remont drogi powiatowej nr 0723T Opatów- Czerników Karski-Aleksandrów-Bartłomiejów- Strzyżowice-Józefów- Wymysłów w m. Czerników Karski w km 4+131 – 4+571 odc. dł. 0,440 kmroboty budowlaneprzetarg nieograniczony170 910,96 zł.IIusuwania skutków klęsk żywiołowych
10.Remont drogi powiatowej nr 0720T Iwaniska – Tęcza – Krępa Dolna – Boduszów – Mydłów – Kaczyce – Grocholice – Włostów w m. Kaczyce w km 9+239 – 10+035 odc. dł. 0,796 kmroboty budowlaneprzetarg nieograniczony309 193,46 złIIusuwania skutków klęsk żywiołowych
11.Remont drogi powiatowej nr 0722T dr. pow. Mydłów–Borków–Przepiórów– Kujawy w m. Kamieniec w km 4+093– 4+814 odc. dł. 0,721 kmroboty budowlaneprzetarg nieograniczony280 060,91złIIusuwania skutków klęsk żywiołowych
12.Remont drogi powiatowej nr 0719T Planta-Wojnowice – Piskrzyn w m. Piskrzyn w km. 4+122 – 4+725 odc. dł. 0,603 kmroboty budowlaneprzetarg nieograniczony189 724,30 złIIusuwania skutków klęsk żywiołowych
13.Remont drogi powiatowej nr 0722T Mydłów – Borków – Przepiórów – Kujawy w m. Przepiórów, Borków w km 2+037 – 3+093 odc. dł. 1, 056 km roboty budowlaneprzetarg nieograniczony410 186,30 złIIusuwania skutków klęsk żywiołowych
14.Remont drogi powiatowej nr 0711T Dziewiątle – Ujazdek – Łagówka – Łagowica – Pipała – Jastrzębska Wola – Skolankowska Wola – Zielonka – Iwaniska w m. Wola Jastrzębska w km. 5+976 – 6+646 odc. dł. 0,670 km roboty budowlaneprzetarg nieograniczony260 250,78 złIIusuwania skutków klęsk żywiołowych
15.Remont drogi powiatowej nr 0713T Haliszka – Radwan – Brzezionki -Grzybów w m. Radwan w km. 2+558 – 3+331 odc. dł. 0,773 kmroboty budowlaneprzetarg nieograniczony254 612,56 złIIusuwania skutków klęsk żywiołowych
16.Remont drogi powiatowej nr 0711T Dziewiątle – Ujazdek – Łagówka – Łagowica – Pipała – Jastrzębska Wola – Skolankowska Wola – Zielonka – Iwaniska w m. Dziewiątle w km. 0+372 – 0+706 odc. dł. 0,334 kmroboty budowlaneprzetarg nieograniczony129 736,96 złIIusuwania skutków klęsk żywiołowych
17.Remont drogi powiatowej nr 0710T Gryzikamień – Marianów – Dziewiątle – Wierzbka w m. Marianów w km 0+735 – 1+560 odc. dł. 0,825 kmroboty budowlaneprzetarg nieograniczony320 458,05 złIIusuwania skutków klęsk żywiołowych
18.Remont drogi powiatowej nr 0712T Gryzikamień – Łopatno – Brzeziny – roboty budowlane Miłoszowice Kolonia w m. Wygiełzów i Łopatno w km. 0+000 – 1+094 odc. dł. 1,094 kmroboty budowlaneprzetarg nieograniczony424 946,80 złIIusuwania skutków klęsk żywiołowych
 19.Ewidencja drógusługizapytanie ofertowe50000II – III 
20.Remont wiaty ZDPusługizapytanie ofertowe100000II – III 
21.Materiał kamienny do remontu drógdostawazapytanie ofertowe50000II – III 
22.Remont barier energochłonnychroboty budowlaneprzetarg nieograniczonyzapytanie ofertowe150000II – III 
23.Zakup znaków drogowych, barier ochronnychdostawazapytanie ofertowe80000I – III 
24.Opracowanie dokumentacji projektowych przebudów, remontów dróg i organizacji ruchu na drogachusługiprzetarg nieograniczonyzapytanie ofertowe150000I – IV 
25.Zimowe utrzymanie dróg:zakup mat. uszorstniających, soli drogowejdostawaprzetarg nieograniczonyzapytanie ofertowe80000IV 
 26.Zimowe utrzymanie dróg: Zlecone usługi usługiprzetarg nieograniczonyzapytanie ofertowe170000IV 
27.Zakup emulsji i masy asfaltowejdostawazapytanie ofertowe400000II-III 
28.Zakup używanego samochodu ciężarowegodostawaprzetarg nieograniczony170000I-II 
29.Przegląd dróg i mostówusługizapytanie ofertowe50000I – II 
 30.Paliwo do pojazdów i maszyndostawaprzetarg nieograniczony250000IV